Skip to main content

Odhaduje sa, že v Európe postihne náhle zastavenie obehu každý rok 360 000 obyvateľov. Napriek prítomnosti systému rýchlej zdravotníckej pomoci je prežívanie stále nízke, na Slovensku okolo 8,5 %. Na záchrane života sa podieľa postupnosť krokov, tzv. reťaz prežívania. Je to organizovaný systém s viacerými zložkami. Ukazuje sa, že rozhodujúce pre prežívanie nie sú ani tak lieky, ako včasná pomoc vo forme kvalitnej základnej kardiopulmonálnej resuscitácie (Z-KPR), vrátane použitia automatického externého defibrilátora, poskytovanej laikmi a prvými záchrancami a na to nadväzujúca kvalitná rozšírená KPR (R-KPR), poskytovaná zdravotníkmi.

Tak ako každý laik, vrátane detí od 12 rokov, by mal mať tréning v Z-KPR, všetci zdravotníci, či už v primárnej sfére alebo v nemocniciach, by mali ovládať navyše postupy R-KPR. To už je ale tímová práca, kde okrem teoretických vedomostí o použití liekov, pomôcok a prístrojov je potrebný pravidelný tímový tréning. Toto je zodpovednosť regulačných orgánov, ktoré by mali prijať príslušné smernice, ale aj vedúcich pracovníkov, ktorí môžu organizovať tréningy pre svojich pracovníkov aj bez vyhlášok, pretože je to v záujme pacientov.

Edukačné a tréningové centrum Merea vám prostredníctvom edukatívneho portálu  momentálne ponúka možnosť zakúpiť si e-kurz  Základná – KPR .

Čoskoro však pribudne možnosť zakúpenia e-kurzu pre spomínanú odbornú verejnosť – Rozšírená – KPR.

Študijný materiál pre R-KPR bude poskytovať informácie o algoritme R-KPR, o EKG obrazoch pri zastavení srdca, použití manuálneho externého defibrilátora, možnostiach rozšíreného zaistenia dýchacích ciest a ventilácie, cievnom prístupe a liekoch používaných pri R-KPR, monitorovaní priebehu resuscitácie a o včasnej poresuscitačnej starostlivosti podľa odporúčaní Európskej a  Slovenskej resuscitačnej rady 2021.

Osvojenie si vedomostí bude možné overiť si absolvovaním testu so získaním certifikátu. Po jeho absolvovaní môže bezprostredne nasledovať praktický tréning v niektorom certifikovanom zariadení. Tak, ako každý laik má ovládať postupy Z-KPR, tak každý zdravotník musí ovládať postupy R-KPR. Na tomto mieste je možné urobiť prvý krok.

Možnosť zakúpenia e-kurzu s názvom Rozšírená KPR dospelých 2021 bude možná čoskoro TU.

Vypracoval: MUDr. Štefan Trenkler, PhD. s použitím materiálu SRR
Edukačné a tréningové centrum, Merea, a.s., Bratislava