Zdravotnícka
asistencia

Poskytneme vám zdravotnícku asistenciu na vašich športových, kultúrnych a spoločenských podujatiach, školských táboroch, lyžiarskych výcvikoch, či akýchkoľvek iných akciách.

Zdravotnícke
zabezpečenie podujatí

Pomáhame predchádzať problémom zdravotníckym dohľadom nad dodržiavaním zásad prevencie vzniku úrazov a odvracaním hrozby akútneho ohrozenia života.

Ošetrujeme zranenia a pri indikovaných stavoch zabezpečujeme transport do zdravotníckeho zariadenia. Naše služby sú postavené na špičkovom zdravotníckom personáli a materiálno-technickom vybavení. Naši zdravotníci, záchranári, lekári a ďalší špecialisti sú profesionáli s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Mám záujem

Partneri

Časté otázky

Ako postupovať pri objednávaní zdravotníckej asistencie pre podujatie?

Kontaktujte nás pomocou emailového formulára alebo telefonicky. V požiadavke uveďte, kedy a kde sa akcia koná, trvanie akcie, predmet akcie, predpokladaný počet účastníkov, prípadne ďalšie informácie. Obratom vás budeme kontaktovať. Dozviete sa, či a ako je možné akciu z našej strany zabezpečiť požadovanými službami ako aj predpokladaný finančný rozpočet.

Podpisuje objednávateľ s vami zmluvu?

Ak sa rozhodnete využiť naše služby, pošleme vám cenovú ponuku obsahujúcu všetky podrobnosti. Ostatné detaily nášho právneho vzťahu sa v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník budú spravovať všeobecnými obchodnými podmienkami. Samostatnú písomnú zmluvu teda uzatvárať nebudeme. Zmluva o poskytovaní služieb sa bude považovať za uzavretú dňom kedy nám e-mailom potvrdíte, že našu ponuku akceptujete.

Existuje zákonná povinnosť, ktorá určuje, kedy je potrebné zabezpečiť zdravotné asistenčné služby pre podujatie?

Áno, pri zdravotnej asistencii na podujatiach platia zákonom stanovené nariadenia. Pri organizovaní podujatí do 4 000 účastnkv musí byť zriadené najmenej 1 miesto zdravotníckej pomoci so zdravotníckym pracovníkom (§ 20 ods. 5 zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí platný od 1.2.2014). Pri organizovaní podujatia, na ktorom sa predpokladá účasť 4 000 a viac divákov, musia byť zriadené najmenej 2 miesta zdravotníckej pomoci so zdravotníckym pracovníkom.

Od čoho sa odvíja cena služby zdravotníckej asistencie?

Cena vždy závisí od konkrétneho podujatia. Posudzujeme miesto konania, predpokladaný počet účastníkov, dobu trvania a rozsah poskytnutej služby. Dôležitým faktorom pri tvorbe ceny za poskytnutie asistencie je tiež počet zdravotníckych záchranárov na akcii, či bude pristavené záchranné vozidlo, či požadujete zriadiť stanovisko prvej pomoci atď. Služby sa vždy snažíme prispôsobiť požiadavkám zákazníka. Cenovú ponuku vám radi zašleme individuálne emailom na požiadanie, na základe uvedených kritérií. Pre konkrétnu cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formulára alebo telefonicky.

Spracovávate z podujatia aj správu, či iný materiál dokumentujúci priebeh eventu?

Áno, samozrejme. Súčasťou nášho zdravotného dozoru je aj vypracovanie dokumentácie popisujúcej prípravu a priebeh podujatia. Objednávateľ tak dostane do rúk materiál, prostredníctvom ktorého bude mať dokonalý prehľad o prípadnom počte zranených, jednotlivých ošetreniach… V prípade záujmu vypracujeme aj krízovú dokumentáciu aktivity.