Kurz prvej pomoci

Laická verejnosť

Absolvovaním kurzu získate teoretické vedomosti a praktické zručnosti v poskytovaní prvej pomoci pri náhlych a neočakávaných situáciách, v ktorých môže byť ohrozené zdravie alebo život kohokoľvek z vašich blízkych, kolegov, či neznámych ľudí. A vy im budete vedieť pomôcť.

ZÁKLADNÝ KURZ PRVEJ POMOCI

Všetkým, ktorí chcú v prípade potreby vedieť rýchlo a odborne pomôcť, naučíme základné zásady ako poskytúť prvú pomoc v rôznych situáciách a pri rôznych zdravotných problémoch. Osvojť si poznatky a postupy ako iniciovať záchranný systém, ako sa postarať o zraneného do príchodu záchrannej zdravotnej služby.

Budete ovládať zásady prvej pomoci, ktoré potrebuje vedieť jednoducho každý:

  • Naučíme vás základné postupy záchrany pri dopravnej nehode
  • Resuscitovať v bezvedomí, pri dusení cudzím telesom, či krvácaní
  • Bežné neúrazové život ohrozujúce stavy: infarkt, kŕče, cievna mozgová príhoda, cukrovka
  • Naučíte sa používať novú auto lekárničku
  • Precvičíme si vedomosti na modelových situáciách

Ste jednotlivec alebo menšia skupinka a máte záujem o Kurz prvej pomoci ?

Pripravili sme pre vás otvorené kurzy:
15.11. Stromová 54, Bratislava – Kramáre
Cena kurzu: 45€ s DPH

Mám záujem

Zážitkové kurzy

Každý z nás môže byť záchrancom života. Stačí odhodlanie, odvaha a hlavne kvalitná príprava. Informácie, ktoré dokážu zachrániť život vám sprostredkujeme zážitkovou formou. Zážitkový kurz prvej pomoci z vás urobí budúcich hrdinov, ktorí sa naučia zvládať náročné život ohrozujúce situácie alebo zachrániť to najcennejšie – život. Súčasťou zážitkových kurzov sú modelové situácie — fingované udalosti dopravnej nehody, požiaru, zásahu elektrickým prúdom, či inému úrazu alebo náhleho zhoršenia zdravotného stavu. Vystupujú v nich skutoční figuranti s profesionálne namaskovanými poraneniami.

Pre vašich zamestnancov, kolegov, či klientov pripravíme neopakovateľný zážitok z nácvikov prvej pomoci, ktoré simulujú situácie z reálneho života. Súčasťou celodenného kurzu môžu byť aj modelové situácie s figurantami s namaskovanými zraneniami. Kurz vieme ušiť na mieru pre potenciálne možné kritické situácie vo vašej firme.

  • Teambuildingy realizujeme priamo v priestoroch firmy
  • Začíname prehliadkou firmy, počas ktorej vyšpecifikujeme riziká
  • Prechádzame knihy úrazov a hovoríme o vašich potrebách
  • Pripravíme modelové situácie priamo pre prostredie vašej firmy
  • Pre rôzne skupiny zamestnancov vieme pripraviť iný obsah kurzu
Mám záujem