Kurz prvej pomoci

Laická verejnosť

Absolvovaním kurzu získate teoretické vedomosti a praktické zručnosti v poskytovaní prvej pomoci pri náhlych a neočakávaných situáciách, v ktorých môže byť ohrozené zdravie alebo život kohokoľvek z vašich blízkych, kolegov, či neznámych ľudí. A vy im budete vedieť pomôcť.

ZÁKLADNÝ KURZ PRVEJ POMOCI

Všetkým, ktorí chcú v prípade potreby vedieť rýchlo a odborne pomôcť, naučíme základné zásady ako poskytúť prvú pomoc v rôznych situáciách a pri rôznych zdravotných problémoch. Osvojť si poznatky a postupy ako iniciovať záchranný systém, ako sa postarať o zraneného do príchodu záchrannej zdravotnej služby.

Budete ovládať zásady prvej pomoci, ktoré potrebuje vedieť jednoducho každý:

 • Naučíme vás základné postupy záchrany pri dopravnej nehode
 • Resuscitovať v bezvedomí, pri dusení cudzím telesom, či krvácaní
 • Bežné neúrazové život ohrozujúce stavy: infarkt, kŕče, cievna mozgová príhoda, cukrovka
 • Naučíte sa používať novú auto lekárničku
 • Precvičíme si vedomosti na modelových situáciách
Mám záujem

Zážitkové kurzy

Každý z nás môže byť záchrancom života. Stačí odhodlanie, odvaha a hlavne kvalitná príprava. Informácie, ktoré dokážu zachrániť život vám sprostredkujeme zážitkovou formou. Zážitkový kurz prvej pomoci z vás urobí budúcich hrdinov, ktorí sa naučia zvládať náročné život ohrozujúce situácie alebo zachrániť to najcennejšie – život. Súčasťou zážitkových kurzov sú modelové situácie — fingované udalosti dopravnej nehody, požiaru, zásahu elektrickým prúdom, či inému úrazu alebo náhleho zhoršenia zdravotného stavu. Vystupujú v nich skutoční figuranti s profesionálne namaskovanými poraneniami.

Kurz prvej pomoci pre deti

Deti materských a základných škôl naučíme primeraným a pútavým spôsobom základy prvej pomoci. Prostredníctvom modelových situácií a hravou formou upozorníme na číhajúce nebezpečenstvo pri rôznych aktivitách a činnostiach, s ktorými sa deti môžu stretnúť. Zoznámime ich so záchranárskymi pomôckami a technikou.

Po absolvovaní kurzu budú deti:

 • Poznať základné zdravotnícke materiály a pomôcky
 • Vedieť, že majú na úraz upozorniť dospelého
 • Poznať záchranárske čísla
 • Ovládať postupy komunikácie so záchrannými zložkami
 • Obviazať drobné poranenie
 • Základy ošetrenia krvácania
 • Základy resuscitácie
Mám záujem

Kurz prvej pomoci pre rodičov

Celodenný zážitkový kurz prvej pomoci so špecifikami týkajúcimi sa detí. Prostredníctvom modelových situácií poskytujeme praktické informácie tým, ktorí sa starajú o dieťa: rodičom, učiteľom, zamestnancom centier voľného času, vedúcim táborov. Školenia môžeme zrealizovať aj priamo v pohodlí vášho domova.

Absolventi kurzu budú vedieť správne reagovať pri:

 • Dusení cudzím predmetom
 • Vonkajších poraneniach, krvácaní
 • Dýchacích problémoch: astma, alergie, anafylaktický šok, hyperventilácia, pneumotorax
 • Dopravnej nehode
 • Akútnych detských ochoreniach
 • Detskej resuscitácii
Mám záujem

Kurz prvej pomoci pre vodičov

Celodenný kurz pre budúcich i aktívnych vodičov sa zameriava na stavy a situácie spojené s dopravou na cestách. Na kurze získate základné znalosti o príčinách vzniku dopravných nehôd a poraneniach pri dopravných nehodách. Zároveň sa oboznámite s preventívnymi opatreniami zvyšujúcimi ochrany zdravia na cestách.

 • Ako vyslobodiť človeka z vraku auta
 • Čo robiť pri horiacom vozidle
 • Ako manipulovať so zranenými
 • Vonkajšie poranenia, zlomeniny, krvácanie
 • Resuscitácia v bezvedomí
Mám záujem

Teambuilding

Pre vašich zamestnancov, kolegov, či klientov pripravíme neopakovateľný zážitok z nácvikov prvej pomoci, ktoré simulujú situácie z reálneho života. Súčasťou celodenného kurzu môžu byť aj modelové situácie s figurantami s namaskovanými zraneniami. Kurz vieme ušiť na mieru pre potenciálne možné kritické situácie vo vašej firme.

 • Teambuildingy realizujeme priamo v priestoroch firmy
 • Začíname prehliadkou firmy, počas ktorej vyšpecifikujeme riziká
 • Prechádzame knihy úrazov a hovoríme o vašich potrebách
 • Pripravíme modelové situácie priamo pre prostredie vašej firmy
 • Pre rôzne skupiny zamestnancov vieme pripraviť iný obsah kurzu
Mám záujem