Skip to main content

Tento rok European Youth Olympic Festival, v preklade európsky olympijský festival mládeže, sa konal  v letnom  termíne od 24. do 30. júla 2022 v Banskej Bystrici.  V poradí 16. ročník najväčšieho multišportového podujatia, bol plný očakávaní, eufórie ale hlavne mladých talentov z celej Európy.

Organizačný tím,  najväčšieho multišportového podujatia EYOF, dbal na to, aby v maximálnej možnej miere zabezpečil zdravotnícku pomoc pre všetkých účastníkov – športovcov ako aj návštevníkov podujatia.

Stali sme sa jednou z hlavných zložiek organizačného tímu EYOF. Divízia medicínskeho oddelenia Merea v plnom nasadení počas 7 dní plnohodnotne zabezpečovala maximálnu podporu na čo najvyššej profesionálnej úrovni.

Mladé talenty z celej Európy mohli predviesť svoje výkony konkrétne v 10. disciplínach a to:  atletika, basketbal, bedminton, cyklistika, džudo, hádzaná, plávanie, športová gymnastika, tenis a volejbal.

A aký bol výsledok? Najúspešnejšou výpravou s celkovým počtom 47 medailí (21 zlatých, 12 strieborných a 14 bronzových) sa stala výprava z Talianska. Slovenská výprava získala 2 zlaté, 1 striebornú a 3 bronzové medaily, dve z tenisu, atletiky a plávania.

My, v plnom nasadení, sme naše zdravotnícke výkony zabezpečovali na 13. športoviskách, nielen v Banskej Bystrici ale aj vo Zvolene, Detve, Badíne a Slovenskej Ľupči. Sledovali sme výkony mladých športovcov v tréningových halách počas tréningov a neskôr počas ich samotnej súťaže . Neunikli nám ani samotní návštevníci v hľadiskách jednotlivých tribún počas súťaží ale aj počas bohatého sprievodného programu.

Príprava a zabezpečenie podujatia

Ku zabezpečeniu kvalitného zdravotníckeho dozoru predchádzala precízna personálna a materiálno – technická príprava. Vďaka profesionálnemu manažmentu a vytvorenému internému operačnému stredisku Merea sme počas celého týždňa zabezpečili a efektívne riadili:

46 posádok RZP (rýchlej zdravotnej pomoci)

22 posádok RLP (rýchlej lekárskej pomoci)

Zdravotnícky výkon v číslach

Celkový počet ošetrených klientov prednemocničného  a ústavného ošetrenia nebol alarmujúci.  Vzhľadom k situácii neustáleho šírenia sa koronavírusu sme rešpektovali príkazy, nariadenia a rozhodnutia príslušných ústredných orgánov. V zmysle neohrozenia všetkých účastníkov sa počas podujatia vykonávalo testovanie na ochorenie Covid-19 u tých športovcov, ktorí mali príznaky alebo podozrenie na ochorenie. Testy sa realizovali  v medicínskom centre (MC na Dukle BB). Pokiaľ bol test pozitívny, klient bol prevezený do tzv. Covid centra vo Zvolene. Vďaka divízii dopravnej zdravotnej služby Merea sme vo veľkej miere participovali na prevozoch covid pozitívnych športovcov.

  • Prednemocničné ošetrenie                           126 klientov
  • Ošetrenie v zdravotníckom zariadení          53  klientov
  • Prevoz ZZS do nemocnice                                6  klientov

Naše „oči“ museli byť všade,
povedala Monika Ďurfinová, projektový manažér Merea, ktorá zodpovedala za plynulý priebeh zabezpečovania zdravotníckeho dozoru.

Mottom tohtoročného EYOF podujatia bolo

„Pripravení zažiariť“ resp. „Ready to shine“.

A nám sa to skutočne podarilo. Svedčí o tom samotné poďakovanie prezidenta Jána Nosku a výkonného riaditeľa organizačného výboru EYOF Petra Humaja. Ich poďakovanie je pre nás dôkazom, že našu prácu odvádzame s vysokým nasadením, kvalitne a hlavne od srdca. Pretože vtedy nám práca dáva zmysel.

Ďakujeme, že sme mohli byť súčasťou  a všetkým mladým športovcom ešte raz gratulujeme!