Individuálne súkromné prevozy

Sú prevozy spoplatnené podľa aktuálneho cenníka prípadne vás o ich cene vie informovať priamo náš dispečer.

Nemáte prevoz sanitkou predpísaný vaším lekárom, prepravou bežným spôsobom by bolo ohrozené vaše zdravie, alebo chcete bezpečnejšiu a pohodlnejšiu prepravu v súkromí? Zabezpečíme vám individuálny súkromný prevoz.

Sme k dispozícii počas pracovných dní v čase od 7:00 do 17:00 hodiny na  048 472 16 06. Sieť našich stredísk pokrýva územie celého Slovenska. Individuálne súkromné prevozy poskytujeme v okresoch Bratislava, Trnava, Senec, Pezinok, Hlohovec, Topoľčany, Banská Bystrica, Turčianske Teplice, Martin, Bardejov a Veľké Kapušany. 

V prípade, že máte na prevoz sanitkou predpísanú žiadanku, zvoľte tlačítko nižšie MÁM ŽIADANKU.

MÁM ŽIADANKU

Spoľahlivá jazda za zdravím

Pohodlná a bezpečná preprava

Špičkové vybavenie

Vozidlá sú prispôsobené aj na prevoz nepohyblivých pacientov alebo vozíčkarov, seniorov, či detských pacientov. Po každom prevoze sú dôkladne dezinfikované. V rámci prevozu zabezpečujeme aj pitný režim.

Skúsený personál

Empatický prístup

Posádku vozidla tvorí profesionálny vodič s dlhoročnou praxou a odbornými školeniami, ktorý je v maximálnej miere nápomocný pri manipulácii, nástupe a výstupe z vozidla.

Individuálna starostlivosť

Nadštandardné služby

Sanitky sú vybavené najmodernejšou transportnou technikou – výsuvným stupienkom pri nástupe, transportným ležadlom, kardio kreslom, elektrickým schodolezom, signalizačným alarmom, či GPS monitorovacím zariadením.

Pokrytie službami

Sieť našich stredísk pokrýva územie celého Slovenska. Individuálne súkromné prevozy poskytujeme v okresoch Bratislava, Trnava, Senec, Pezinok, Hlohovec, Topoľčany, Banská Bystrica, Turčianske Teplice, Martin, Bardejov a Veľké Kapušany. 

Ako prebieha prevoz?

  1. Objednanie prevozu počas pracovných dní v čase od 7:00 do 17:00 hod. na 048 472 16 06 
  2. Pristavenie vozidla min. 10 minút pred prevozom
  3. Pomoc pri nástupe do vozidla
  4. Pohodlný a bezpečný prevoz na miesto vysadenia
  5. Ukončenie prevozu / počkanie na pacienta
  6. Prevoz pacienta domov, alebo na iné klientom určené miesto
  7. Úhrada prevozu v hotovosti na základe vystaveného pokladničného dokladu

Cena prepravy sa odvíja od vzdialenosti k miestu prepravy, zloženia posádky vozidla a špecifikácie, či ide o prevoz do/zo zdravotníckeho zariadenia alebo na akékoľvek iné miesto.

Objednať si prevoz
Názov
produktu
Rozptyl Posádka 1 členná
(vodič)
Merea 20 Do 20 km 36 Eur
Merea 30 Do 30 km 54 Eur
Merea 40 Do 40 km 62 Eur
Merea 60 Do 60 km 92 Eur
Merea 80 Do 80 km 120 Eur
Merea 100 Do 100 km 140 Eur
Merea 200 Do 200 km 260 Eur
Merea 300 Do 300 km 379 Eur
Merea 400 Do 400 km 499 Eur
Príplatok expres + 50 Eur
Osobná asistencia / začatá hodina + 18,90 Eur
Schodolez cena  + 9,90 Eur
Príplatok / ochranné oblečenie  + 18,90 Eur
Príplatok / cezhraničný prevoz  + 18,90 Eur

Ak prevoz NIE JE do/zo zdravotníckeho zariadenia  + 20 % DPH.

V zmysle § 29 ods. 2 písm. d) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov je oslobodená od dane záchranná zdravotná služba a doprava osôb do zdravotníckeho zariadenia a zo zdravotníckeho zariadenia poskytovaná v súvislosti so zdravotnou starostlivosťou. Pokiaľ nejde o prevoz v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia, bude k cene pripočítaná DPH podľa aktuálnej sadzby platnej v deň zdaniteľného plnenia.