Individuálne súkromné prevozy

Pohodlná a bezpečná preprava v súkromí, ktorú platíte z vlastných zdrojov. Ak nemáte prevoz sanitkou predpísaný vaším lekárom, a prepravou bežným spôsobom by bolo ohrozené vaše zdravie, alebo chcete bezpečnejšiu a pohodlnejšiu prepravu v súkromí, zabezpečíme vám individuálny súkromný prevoz.

Spoľahlivá jazda za zdravím

Pohodlná a bezpečná preprava

Špičkové vybavenie

Vozidlá sú prispôsobené aj na prevoz nepohyblivých pacientov alebo vozíčkarov, seniorov, či detských pacientov. Po každom prevoze sú dôkladne dezinfikované. V rámci prevozu zabezpečujeme aj pitný režim.

Skúsený personál

Empatický prístup

Posádku vozidla tvorí profesionálny vodič s dlhoročnou praxou a odbornými školeniami, alebo môže byť rozšírená o odborného asistenta, ktorý bude nápomocný pri manipulácii, nástupe a výstupe z vozidla.

Individuálna starostlivosť

Nadštandardné služby

Sanitky sú vybavené najmodernejšou transportnou technikou – výsuvným stupienkom pri nástupe, transportným ležadlom, kardio kreslom, elektrickým schodolezom, signalizačným alarmom, či GPS monitorovacím zariadením.

Ako prebieha prevoz?

  1. Objednanie prevozu do 24 hodín na 0903 932 496
  2. Pristavenie vozidla min. 10 minút pred prevozom
  3. Pomoc pri nástupe do vozidla
  4. Pohodlný a bezpečný prevoz na miesto vysadenia
  5. Ukončenie prevozu / počkanie na pacienta
  6. Prevoz pacienta domov, alebo na iné klientom určené miesto
  7. Úhrada prevozu v hotovosti na základe vystaveného pokladničného dokladu

Cena prepravy sa odvíja od vzdialenosti k miestu prepravy, zloženia posádky vozidla a špecifikácie, či ide o prevoz do/zo zdravotníckeho zariadenia alebo na akékoľvek iné miesto.

Objednať si prevoz
Názov
produktu
Rozptyl Posádka 1 členná
(vodič)
Posádka 2 členná
(vodič + asistent)
Merea 20 Do 20 km 40 Eur + 20 Eur
Merea 60 Do 60 km 80 Eur + 30 Eur
Merea 100 Do 100 km 140 Eur + 40 Eur
Merea 200 Do 200 km 290 Eur + 60 Eur
Merea 300 Do 300 km 460 Eur + 80 Eur
Merea 400 Do 400 km 640 Eur + 90 Eur
Merea 500 Do 500 km 810 Eur + 110 Eur
Príplatok expres + 50 Eur
Stojné / začatá hodina + 10 Eur

Ak prevoz NIE JE do/zo zdravotníckeho zariadenia  + 20 % DPH.

V zmysle § 29 ods. 2 písm. d) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov je oslobodená od dane záchranná zdravotná služba a doprava osôb do zdravotníckeho zariadenia a zo zdravotníckeho zariadenia poskytovaná v súvislosti so zdravotnou starostlivosťou. Pokiaľ nejde o prevoz v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia, bude k cene pripočítaná DPH podľa aktuálnej sadzby platnej v deň zdaniteľného plnenia.