Skip to main content

„Spoločne pre zdravie“, heslo, ktoré sa stalo pilierom pri všetkých zdravotníckych projektoch, na ktorých s mimovládnou organizáciou Equita participujeme.

Proces integrácie novej menšiny do zabehnutej spoločnosti, ktorá nedisponuje dostatočným množstvom predchádzajúcich skúseností a vedomostí v kontexte prijímania utečencov, prináša zväčšovanie už existujúcich bariér vo viacerých sférach spoločenského života. Za jednu z mnohých problematických a postupne sa zhoršujúcich oblastí života, respektíve bariéru, môžeme spoločne označiť prístup jedinca k zdravotnej starostlivosti. Ďalšou nemenej podstatnou prekážkou môže byť aj  neľahká finančná situácia jedinca, kedy si vzhľadom na situáciu v ktorej sa ocitol, nedokáže zabezpečiť základné potreby pre dôstojný život. Znižovaním spomínaných bariér dokážeme eliminovať negatívny dopad ohrozujúci predovšetkým ľudí, ktorí sa ocitli na samom okraji spoločnosti, či už hovoríme o ukrajinských utečencoch, marginalizovaných rómskych komunitách, či ľudí bez domova. Práve spomínané znižovanie bariér zraniteľným osobám, ich začlenenie do spoločnosti a zdravotného systému sa stalo kľúčovou myšlienkou pri integrácii na projekte „Výjazdová ambulancia“.

Od prvých dní vypuknutia konfliktu na Ukrajine sme sa s mimovládnou organizáciou Equita priamo zapojili do procesov pomoci, a tak reagovali na potreby ľudí utekajúcich pred vojnou. Primárnym podporovateľom a zároveň jedným z hlavných sponzorov projektu je medzinárodná humanitárna organizácia Médecins du Monde (MDM), ktorá poskytuje núdzovú a dlhodobú lekársku starostlivosť najzraniteľnejším ľuďom na svete. Spoločne dokážeme zabezpečiť kvalitné, organizované zdravotné vyšetrenia desiatkam ukrajinským odídencom. Práve u Ukrajinských odídencoch totižto najviac  vnímame ako veľký problém odmietanie poskytovania zdravotnej starostlivosti regionálnymi lekármi.

Vďaka spoločne vytvorenému jednotnému systému vzájomnej kooperácie a vysokej organizovanosti terénnych tímov, dokážeme v dohodnutom termíne zabezpečiť všetky dostupné prostriedky na zabezpečenie starostlivosti o chronických pacientov v rámci dlhodobej kontinuálnej liečby či akútnej starostlivosti. Okrem iného dokážeme uľahčiť cestu pacienta k širokej škále vyšetrení ako napríklad neurologické, stomatologické, ortopedické vyšetrenie a mnoho  ďalších. Súčasťou výjazdového tímu je terénny psychológ, ktorý poskytuje službu v oblasti psychosociálnej starostlivosti o duševné zdravie jednotlivcov, ale aj skupín.

“Naša práca je náročná, ale krásna. Po každom zrealizovanom výjazde máme skvelý pocit,  že sme pomohli. Pomohli ľuďom, ktorí to skutočne potrebujú. Som hrdá na tím mojich ľudí, ktorí sa prostredníctvom zmysluplného projektu snažia zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť ”, povedala Adriana Pelčová, hlavný manažér projektu Výjazdová ambulancia,  Merea, a.s. .

Funkčnosť systému kooperácie partnerov bola otestovaná už v období najväčšej pandemickej krízy na Slovensku. Toto obdobie je výborným príkladom úspešnej spolupráce, a to hlavne vďaka efektívnej kooperácii Equity s Mereou pod záštitou Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici, kedy bol zabezpečený bezproblémový priebeh testovania a očkovania proti ochoreniu COVID-19 v marginalizovaných skupinách na Slovensku.

Merea v súčasnosti ako druhý najväčší prevádzkovateľ ambulancií dopravnej zdravotnej služby na Slovensku, pomáha  v bezproblémovej realizácii výjazdov a to prostredníctvom poskytovania výjazdovej ambulancie s plne vybavenou diagnostickou technikou využívanou nielen na samotnú diagnostiku, ale aj na priame ošetrenie pacienta. Výjazdová ambulancia je realizovaná vo viacerých krajoch Slovenska.