Spoľahlivý partner
na ceste za zdravím

Od roku 2013 dynamicky rozvíjame aktivity v oblasti dopravných zdravotných služieb, budujeme základňu zdravotníkov a špecialistov z oblasti urgentnej medicíny a rozširujeme sieť našich stredísk. Dnes sme druhým najväčším prevádzkovateľom ambulancií dopravnej zdravotnej služby na Slovensku,  vyhľadávanými školiteľmi laickej  verejnosti v kurzoch prvej pomoci  a zdravotníckych pracovníkov v kurzoch neodkladnej podpory životných funkcií.

01

Spoľahlivosť

Bezpečná a spoľahlivá jazda za zdravím. Kedykoľvek potrebujete pomôcť a kdekoľvek sa potrebujete prepraviť.

02

Odbornosť

Najvyššia kvalifikácia a dlhoročné skúseností našich odborných tímov sú zárukou špičkového servisu.

03

Zodpovednosť

Dôsledná starostlivosť a empatický prístup. Odlišujú nás od ostatných a robia naše služby výnimočnými.

Naša história

2013 Vznik samostatnej divízie DZS vo Falck Záchranná, a.s. Spustenie dispečnigu v Bratislave a strediska DZS v Dunajskej Strede

2014 Založenie a spustenie centrálneho dispečingu DZS v Banskej Bystrici

2015 Rozšírenie siete DZS o strediská v Hlohovci, Martine, Turčianskych Tepliciach, Trnave a Bardejove

2016 Rozšírenie siete DZS o strediská vo Veľkých Kapušanoch a Martine

2017  - 2018 Rozšírenie siete DZS o stredisko v Topoľčanoch

Míľnik  2019 Vznik DZS Záchranná zdravotná služba SR, a.s. prevzatím časti manažmentu Falck Záchranná a.s. Rozšírenie siete DZS o stredisko v Senci

2020 – 2021 Rozšírenie portfólia produktov a služieb o Edukačné tréningové centrum a spustenie testovania na ochorenie COVID-19. Rozšírenie siete DZS o strediská vo Vyšných Hágoch a Ružomberku

Míľnik 2021 Zmena obchodného mena na Merea, a.s. Rozšírenie portfólia služieb o vakcináciu proti ochoreniu COVID-19, spustenie projektu nízkoprahového očkovania

Míľnik 2022 Zlúčenie Merea a.s. a AGEL SK a.s.
Vzniká AGEL Merea a.s. - najväčší poskytovateľ dopravnej zdravotnej služby na Slovensku

Náš tím

Po ukončení SZŠ pracoval ako sanitár a záchranár vo Fakultnej Nemocnici F. D. Roosevelta a ako hlavný záchranár v Air Transport Europe a stredisku Donovaly. Dlhodobo pôsobil v Slovenskej Záchrannej a Falck Záchrannej. Manažérske skúsenosti uplatňoval v pozícii výkonného riaditeľa DZS a dnes ako CEO AGEL Merea, a.s. Vyučuje na SZŠ a vzdeláva záchranárov. Je spoluautorom publikácie „Návrh zmien v koncepcii ZZS a DZS: moderný a efektívny systém pre rok 2020“, podpredsedom Asociáce dopravenej zdravotnej služby a členom prezídia AZZZ SR.

Ernest Caban

CEO, Generálny riaditeľ

Patrí medzi odbornú špičku slovenského záchranárstva. Absolvent Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. 25 rokov pracoval ako sekundárny a RLP lekár a primár na ARO. Absolvoval študijný pobyt na George Washington University vo Washingtone v odbore zdravotnícky manažment. Riadil nemocnicu v Starej Ľubovni a viac ako desaťročie pôsobil ako medicínsky a generálny riaditeľ vo Falck Záchranná. Vzdeláva zdravotníkov i laikov a venuje sa prednáškovej činnosti. Je autorom kníh z oblasti prednemocničnej urgentnej medicíny.

MUDr. Jozef Karaš MPH, MSc

Riaditeľ medicínskeho oddelenia

Absolventka právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Svoju koncipientskú prax absolvovala v niekoľkých významných právnických kanceláriách. Ako projektový manažér sa dlhoročne venuje projektom na čerpanie štrukturálnych fondov Európskej únie. Dlhodobo pracovala ako manažér dispečingu v spoločnosti Falck, kde nazbierala bohaté manažérske a odborné skúsenosti. Dnes ich úspešne uplatňuje a zúročuje v pozícii prevádzkového riaditeľa.

Mgr. Barbora Grausová

Riaditeľ DZS

Absolventka podnikového manažmentu na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave a Johannes Keplar Univerzite v Linzi. Zakladala a riadila obchodné oddelenie reklamnej siete CITYINFO. Pôsobila na obchodných a marketingových pozíciách v spoločnosti KIDS POINT a upcycling startupe NOSENE. Spoluzakladala a dodnes pôsobí v neziskovej organizácii STÁLE DOBRÍ. Je autorkou komunitných projektov RADOSŤ BYŤ SENIOROM a SENIORI V OVOCNOM SADE a certifikovaným projektovým manažérom IPMA.

Ing. Soňa Deglovičová

Riaditeľ pre obchod a marketing

Od ukončenia stredoškolského štúdia zbieral skúsenosti v oblasti servisu a technickej správy vozidiel. Má 15 ročnú prax ako predajca, obchodný zástupca a vedúci pobočky predajne autodielov. Svoje poznatky z praxe rozširuje ďalším odborným vzdelávaním a špecializovaným štúdiom manažérskych zručností. Dlhodobo pôsobil ako oblastný servisný technik v spoločnosti Falck, kde zodpovedal za kompletný vozový park záchrannej zdravotnej služby. Tu neskôr pôsobil aj v pozícii technicko-operačného manažéra.

Peter Žabka

Technický riaditeľ

Po absolvovaní vysokej školy, odbor financie, bankovníctvo a investovanie, začínal na oddelení transakčného poradenstva spoločnosti Ernst & Young v Bratislave, kde bol súčasťou viacerých domácich aj medzinárodných projektov. Následne nastúpil na finančné oddelenie skupiny Falck v strednej a východnej Európe a postupne sa vypracoval z finančného kontrolóra, cez akvizičného manažéra až na finančného manažéra. Istý čas pôsobil v spoločnosti MDclinic a.s. Nadobudnuté bohaté skúsenosti dnes uplatňuje na pozícii CFO spoločnosti AGEL Merea a.s.

Ing. Michal Dubík

Finančný riaditeľ