Študijný program

Neodkladná podpora
životných funkcií

pre stomatológov

V spolupráci so Slovenskou komorou zubných lekárov pre rok 2023 realizujeme akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania určený pre zubných lekárov a iné nelekárske povolania v ambulancii zubného lekárstva.

Program je zameraný na obnovenie vedomostí a praktických zručností v neodkladnej podpore životných funkcií v súlade s vyhláškou MZ SR č. 74/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov, §2 (5). Po jeho absolvovaní získava každý účastník Potvrdenie o jeho absolvovaní s pripísaním 8 kreditov na príslušnej komore.

Účastnícky poplatok:

ČLEN SKZL             42 €
NEČLEN SKZL       60 € 

Uvedená cena je konečná.
V cene je zahrnutá  publikácia „Neodkladná podpora životných funkcií“ v rozsahu 158 strán v online formáte pdf, ktorá vám bude zaslaná na vami vyplnenú mailovú adresu.

Výhody pre členov SKZL

  • publikácia NPŽF v rozsahu 158 strán v on-line forme pdf
  • možnosť kúpy printovej publikácie NPŽF v rozsahu 158 strán priamo na mieste školenia (24 €)
  • rovnaká cena pre všetkých zamestnancov člena SKZL a jeho zamestnancov
    (recepčná, sestra, dentálna hygienička)
  • 15 % zľava z celkovej ceny pri realizácii školenia priamo na prevádzke poskytovateľa
    (min. počet účastníkov 10)
  • zľavu vo výške 320 € pri kúpe prístroja AED (zaškolenie, brašna, elektródy, batéria)

Ponuka 8 hodinového študijného programu NPŽF pre RKZL (regionálnu komoru zubných lekárov):

RKZL Bratislava

Miesto: Edukačné Tréningové Centrum Merea, Stromová 54, Bratislava – Kramáre

06.09.2023   začiatok 9:00 OBSADENÉ

RKZL Trenčín

Miesto: Nemocnica AGEL Bánovce, Hviezdoslavova 23, Bánovce nad Bebravou

12.09.2023   začiatok 9:00 OBSADENÉ

RKZL Banská Bystrica

Miesto: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Sládkovičova 21, 974 05 Banská Bystrica

12.10.2023    začiatok 9:00 OBSADENÉ

RKZL Žilina

Miesto: Dom Odborov, Antona Bernoláka 51, Žilina

21.09.2023   začiatok 9:00  OBSADENÉ

22.09.2023   začiatok 9:00  OBSADENÉ

04.10.2023   začiatok 9:00  OBSADENÉ

05.10.2023   začiatok 9:00  OBSADENÉ

RKZL Košice

Miesto: Congress Hotel Centrum, Južná trieda 2A, Košice

28.09.2023  začiatok 8:00  OBSADENÉ

05.10.2023  začiatok 8:00  OBSADENÉ

RKZL Prešov

Miesto:  Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti, Partizánska 1, 080 01 Prešov

Fakulta zdravotníckych odborov / simulačné laboratóriá pre výučbu záchranárov

12.09.2023   začiatok 9:00/ OBSADENÉ  

Odborný garant:

Hlavný inštruktor:

Forma výučby:

Prezenčná forma štúdia

Pridelené kredity:

8 kreditov

Forma úhrady:

Prevodom na bankový účet
Po vyplnení Prihlášky na študijný program Vám zašleme v dostatočnom predstihu pred kurzom faktúru k úhrade.
Fakturačné údaje (osobné údaje, sídlo/bydlisko) sú povinné aj pre fyzické osoby (nepodnikateľov), z dôvodu potreby vystavenia a zaslania faktúry.

Stornovacie podmienky:

Pri odhlásení Vašej účasti z programu sústavného vzdelávania 3 a menej pracovných dní pred dňom samotného konania programu Vám bude účtovaná plná cena vzdelávania.