Študijný program

Neodkladná podpora
životných funkcií

pre SK MTP

V spolupráci so Slovenskou komorou medicínsko technických pracovníkov realizujeme akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania určený pre zdravotníckych pracovníkov rôzneho povolania.

Program je zameraný na obnovenie vedomostí a praktických zručností v neodkladnej podpore životných funkcií v súlade s vyhláškou MZ SR č. 74/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov, §2 (5). Po jeho absolvovaní získava každý účastník Potvrdenie o jeho absolvovaní s pripísaním 8 kreditov na príslušnej komore.

Účastnícky poplatok:

CENA ZA KURZ    49 € 
Uvedená cena je konečná.
V cene je zahrnutá teoretická a praktická časť študijného programu. Po úspešnom absolvovaní testu získa každý účastník Potvrdenie o jeho absolvovaní s pridelením 8 kreditov.

Mesto Bratislava

Miesto: Edukačné Tréningové Centrum Merea, Stromová 54, Bratislava – Kramáre

08.04.2024   začiatok 9:00

Mesto Banská Bystrica

Miesto: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Sládkovičova 21, 974 05 Banská Bystrica

07.05.2024   začiatok 9:00

Mesto Komárno

Miesto: Nemocnica AGEL Komárno

14.05.2024    začiatok 9:00

Mesto Žilina

Miesto: Dom Odborov, Antona Bernoláka 51, Žilina

15.05.2024   začiatok 9:00

Mesto Košice

Miesto: Congress Hotel Centrum, Južná trieda 2A, Košice

27.05.2024  začiatok 8:00

Mesto Prešov

Miesto:  Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti, Partizánska 1, 080 01 Prešov

Fakulta zdravotníckych odborov / simulačné laboratóriá pre výučbu záchranárov

06.06.2024   začiatok 9:00

Mesto Nitra

Miesto: upresníme

09.09.2024   začiatok 9:00

Mesto Rožňava

Miesto: upresníme

11.09.2024   začiatok 9:00

Mesto Lučenec

Miesto: upresníme

16.09.2024   začiatok 9:00

Mesto Topoľčany

Miesto: upresníme

07.10.2024   začiatok 9:00

Mesto Prievidza

Miesto: upresníme

07.10.2024   začiatok 9:00

Mesto Svidník

Miesto: upresníme

10.10.2024   začiatok 9:00

Odborný garant:

Hlavný inštruktor:

Forma výučby:

Prezenčná forma štúdia

(3 hodiny teoretická časť a 5 hodín praktická časť ukončená testom každého účastníka)

Pridelené kredity:

8 kreditov

Forma úhrady:

Prevodom na bankový účet
Po vyplnení Prihlášky na študijný program Vás budeme v dostatočnom predstihu kontaktovať.
Fakturačné údaje (osobné údaje, sídlo/bydlisko) sú povinné aj pre fyzické osoby (nepodnikateľov), z dôvodu potreby vystavenia a zaslania faktúry. Faktúry vystavujeme až po absolvovaní študijného programu.

Stornovacie podmienky:

Pri odhlásení Vašej účasti z programu sústavného vzdelávania 3 a menej pracovných dní pred dňom samotného konania programu Vám bude účtovaná plná cena vzdelávania.