Študijný program

Neodkladná podpora
životných funkcií

pre stomatológov

V spolupráci so Slovenskou komorou zubných lekárov pre rok 2023 realizujeme akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania určený pre zubných lekárov a iné nelekárske povolania v ambulancii zubného lekárstva.

Program je zameraný na obnovenie vedomostí a praktických zručností v neodkladnej podpore životných funkcií v súlade s vyhláškou MZ SR č. 74/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov, §2 (5). Po jeho absolvovaní získava každý účastník Potvrdenie o jeho absolvovaní s pripísaním 8 kreditov na príslušnej komore.

Účastnícky poplatok:

ČLEN SKZL             42 €
NEČLEN SKZL       60 € 

Uvedená cena je konečná.
V cene je zahrnutá  publikácia „Neodkladná podpora životných funkcií“ v rozsahu 158 strán v online formáte pdf, ktorá vám bude zaslaná na vami vyplnenú mailovú adresu.

Výhody pre členov SKZL

  • publikácia NPŽF v rozsahu 158 strán v on-line forme pdf
  • možnosť kúpy printovej publikácie NPŽF v rozsahu 158 strán priamo na mieste školenia (24 €)
  • rovnaká cena pre všetkých zamestnancov člena SKZL a jeho zamestnancov
    (recepčná, sestra, dentálna hygienička)
  • 15 % zľava z celkovej ceny pri realizácii školenia priamo na prevádzke poskytovateľa
    (min. počet účastníkov 10)
  • zľavu vo výške 320 € pri kúpe prístroja AED (zaškolenie, brašna, elektródy, batéria)

Ponuka 8 hodinového študijného programu NPŽF pre RKZL (regionálnu komoru zubných lekárov):

RKZL Bratislava

Miesto: Edukačné Tréningové Centrum Merea, Stromová 54, Bratislava – Kramáre

04.04.2023   začiatok 9:00

10.05.2023   začiatok 9:00

07.06.2023   začiatok 9:00

06.09.2023   začiatok 9:00

RKZL Trnava

Miesto:

Nemocnica AGEL Komárno, Mederčská 39, 945 01 Komárno

Rehabilitačná Nemocnica Hlohovec, Nábrežie Andreja Hlinku 27, Hlohovec

20.03.2023  začiatok 9:00 Komárno / Nemocnica AGEL Komárno / NEAKTUÁLNY

11.04.2023   začiatok 9:00  Komárno / Nemocnica AGEL Komárno

13.04.2023   začiatok 9:00  Rehabilitačná Nemocnica Hlohovec

03.05.2023   začiatok 9:00  Rehabilitačná Nemocnica Hlohovec

15.06.2023   začiatok 9:00  Rehabilitačná Nemocnica Hlohovec

27.09.2023   začiatok 9:00  Rehabilitačná Nemocnica Hlohovec

RKZL Nitra

Miesto: Nemocnica AGEL Zlaté Moravce, Bernolákova 496/4, Zlaté Moravce / pavilón internistických disciplín – zasadačka

20.04.2023   začiatok 9:00

18.05.2023   začiatok 9:00

31.05.2023   začiatok 9:00

20.09.2023   začiatok 9:00

RKZL Trenčín

Miesto: Nemocnica AGEL Bánovce, Hviezdoslavova 23, Bánovce nad Bebravou

25.04.2023   začiatok 9:00

23.05.2023   začiatok 9:00

20.06.2023   začiatok 9:00

12.09.2023   začiatok 9:00

RKZL Banská Bystrica

Miesto: Edukačné Tréningové Centrum Merea, Partizánska cesta 118, Banská Bystrica

24.04.2023   začiatok 9:00  OBSADENÉ

12.10.2023    začiatok 9:00

30.11.2023    začiatok 9:00

RKZL Žilina

Miesto: Dom Odborov, Antona Bernoláka 51, Žilina

25.04.2023   začiatok 9:00  OBSADENÉ

26.04.2023   začiatok 9:00

10.05.2023   začiatok 9:00  OBSADENÉ

11.05.2023   začiatok 9:00   OBSADENÉ

21.09.2023   začiatok 9:00

22.09.2023   začiatok 9:00  OBSADENÉ

04.10.2023   začiatok 9:00

05.10.2023   začiatok 9:00

RKZL Košice

Miesto: Congress Hotel Centrum, Južná trieda 2A, Košice

20.04.2023  začiatok 8:00 / 14:00

12.05.2023  začiatok 8:00  OBSADENÉ  / 14:00

28.09.2023  začiatok 8:00 / 14:00

05.10.2023  začiatok 8:00 / 14:00

RKZL Prešov

Miesto:  Prešovská univerzita, ulica 17. novembra 15, 080 01 Prešov

Fakulta zdravotníckych odborov / simulačné laboratóriá pre výučbu záchranárov

18.05.2023   začiatok 9:00

15.06.2023   začiatok 9:00

22.06.2023  začiatok 9:00

12.09.2023   začiatok 9:00

Odborný garant:

Hlavný inštruktor:

Forma výučby:

Prezenčná forma štúdia

Pridelené kredity:

8 kreditov

Forma úhrady:

Prevodom na bankový účet
Po vyplnení Prihlášky na študijný program Vám zašleme zálohovú faktúru k úhrade.
Fakturačné údaje (osobné údaje, sídlo/bydlisko) sú povinné aj pre fyzické osoby (nepodnikateľov), z dôvodu potreby vystavenia a zaslania zálohovej faktúry.

Stornovacie podmienky:

Pri odhlásení Vašej účasti z programu sústavného vzdelávania 3 a menej pracovných dní pred dňom samotného konania programu Vám bude účtovaná plná cena vzdelávania.