Študijný program

Neodkladná podpora
životných funkcií

pre SK MTP

V spolupráci so Slovenskou komorou medicínsko technických pracovníkov realizujeme akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania určený pre zdravotníckych pracovníkov rôzneho povolania.

Program je zameraný na obnovenie vedomostí a praktických zručností v neodkladnej podpore životných funkcií v súlade s vyhláškou MZ SR č. 74/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov, §2 (5). Po jeho absolvovaní získava každý účastník Potvrdenie o jeho absolvovaní s pripísaním 8 kreditov na príslušnej komore.

Účastnícky poplatok:

CENA ZA KURZ    49 € 
Uvedená cena je konečná.
V cene je zahrnutá teoretická a praktická časť študijného programu. Po úspešnom absolvovaní testu získa každý účastník Potvrdenie o jeho absolvovaní s pridelením 8 kreditov.

Mesto Košice

Miesto: Congress Hotel Centrum, Južná trieda 2A, Košice

27.05.2024  začiatok 8:00

Odborný garant:

Hlavný inštruktor:

Forma výučby:

Prezenčná forma štúdia

(3 hodiny teoretická časť a 5 hodín praktická časť ukončená testom každého účastníka)

Pridelené kredity:

8 kreditov

Forma úhrady:

Prevodom na bankový účet
Po vyplnení Prihlášky na študijný program Vás budeme v dostatočnom predstihu kontaktovať.
Fakturačné údaje (osobné údaje, sídlo/bydlisko) sú povinné aj pre fyzické osoby (nepodnikateľov), z dôvodu potreby vystavenia a zaslania faktúry. Faktúry vystavujeme až po absolvovaní študijného programu.

Stornovacie podmienky:

Pri odhlásení Vašej účasti z programu sústavného vzdelávania 3 a menej pracovných dní pred dňom samotného konania programu Vám bude účtovaná plná cena vzdelávania.