Skip to main content

Bratislava, 3. december 2021

Druhý najväčší prevádzkovateľ ambulancií dopravnej zdravotnej služby na Slovensku Záchranná zdravotná služba SR, a.s. (ZZS SR) mení svoje obchodné meno na Merea, a.s. Pod novým názvom bude ďalej rozvíjať služby prepravy pacientov, svoju medicínsku sekciu a rozširovať edukačné formáty pre širokú a odbornú verejnosť. Aj o transformácii spoločnosti, o tom, čím dnes žijú prevádzkovatelia dopravných zdravotných služieb (DZS), o mobilnom  testovaní a očkovaní marginalizovaných skupín obyvateľov sme sa rozprávali s Ernestom Cabanom, generálnym riaditeľom spoločnosti Merea a viceprezidentom Asociácie dopravných zdravotných služieb.

V roku 2019 ste naštartovali transformáciu spoločnosti prebratím sekcie dopravnej zdravotnej služby spoločnosti Falck Záchranná. Čo vám to prinieslo, kam ste sa kúpou posunuli?

V priebehu desiatich rokov sme prešli významným vývojom. Primárne patrí veľká vďaka akcionárom, ktorí nás podporili a podporujú naďalej v našich projektoch. Ešte pod Falck Záchranná, a.s. sa nám v priebehu  ôsmych  rokov podarilo vybudovať druhú najväčšiu sieť stredísk DZS. Manažovali ju tí istí ľudia, ktorí teraz pracujú v top manažmente spoločnosti Merea. Následne, po odkúpení spoločnosti novými akcionármi, sme vybudovali edukačné a tréningové centrum (ETC), ktoré sa venuje vzdelávaniu laickej a odbornej verejnosti. Pod vedením MUDr. Jozefa Karaša sa ETC vypracovalo na jednotku na trhu. Jednotkou na trhu sme aj v realizácii mobilného očkovania a testovania, ktoré realizujeme v rámci celého Slovenska.

Dnes stojíte pred ďalším míľnikom, meníte názov spoločnosti. Čo stojí za zmenou a čo sa v Merei mení s názvom?

Spoločnosť ZZS SR má viac ako desaťročnú históriu. K zmene akcionárov v spoločnosti došlo presne v čase, keď sa realizoval samotný asset deal divízie DZS od spoločnosti Falck Záchranná. Pôvodný názov spoločnosti bol zavádzajúci a tak sme sa rozhodli, že je čas zmeniť ho. Zároveň pomerne dynamicky rozvíjame svoje portfólio podnikania v zdravotníckom segmente. Máme v pláne spustiť veľmi zaujímavý projekt v roku 2022 a rovnako uvažujeme o vstupe na český trh. V najbližšom období plánujeme rozvíjať  privátnu nadštandardnú prepravu pacientov, ktorá nie je indikovaná lekárom. V súvislosti so zmenou prejde Merea do konca roka aj postupným rebrandingom sanitného vozového parku a svojich stredísk.

Aké je portfólio služieb Merey?

Od roku 2010 rozvíjame aktivity v oblasti dopravnej zdravotnej službyv rámci nich operujeme v trinástich strediskách, rozložených na území celého Slovenska. Bezpečná preprava pacientov je našou prioritou. Je podporená zmluvnými spoluprácami so všetkými tromi zdravotnými poisťovňami a flexibilným  dispečingom, ktorý je k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni. Ďalším pilierom v portfóliu je profesionálne edukačné a tréningové centrum. Školíme v ňom zdravotníckych pracovníkov v oblasti neodkladnej podpory životných funkcií a rôzne skupiny laickej verejnosti v poskytovaní prvej pomoci. V oblasti edukácie zdravotníckych pracovníkov spolupracujeme so Slovenskou zdravotníckou univerzitou a práve v tomto čase spúšťame projekt Merea e-learning. Veľký dôraz kladieme na budovanie medicínskej sekcie, ktorá sa dnes venuje primárne mobilnému testovaniu a očkovaniu.

Počas pandémia ste vstúpili do projektu nízkoprahového očkovania v regiónoch, očkujete v domovoch sociálnych služieb…  Aké s nimi máte skúsenosti?

V projekte výjazdového očkovania a testovania od začiatku spolupracujeme s intervenčným tímom ministerstva zdravotníctva a organizáciou Zdravé regióny. Pracujú tam neuveriteľne inšpiratívni ľudia. Ich nasadenie a odhodlanie je neskutočné. Oni sú často „neviditeľní“, ale ich práca má pre spoločnosť obrovský zmysel. Vďaka tejto spolupráci sme spoločne zaočkovali desaťtisíce  ľudí tam, kde by sa inak vakcína nedostala. Komunity majú svoje pravidlá. Táto spolupráca má pre nás aj iný rozmer a to spoločenský. Sme radi, že vieme pomôcť tam, kde to najviac potrebujú.


Zaočkovali sme desaťtisíce ľudí tam, kde by sa inak vakcína nedostala.


Mobilné testovania a očkovania robíte aj vo firmách, či pre súkromné osoby. Aký je záujem o tieto služby?

Ponúkame aj možnosť tzv. očkovania a testovania na kľúč pre spoločnosti, ktoré o to majú záujem. Čo ma teší je, že sa nám ozývajú spoločnosti, ktoré ponúkajú túto službu ako benefit pre svojich zamestnancov. Sú to rôzne balíky služieb od testovania, očkovania, odber protilátok, prípadne odber krvi pre potreby rôznych vyšetrení nesúvisiacich s pandémiou. Napríklad zamestnávateľ vie prostredníctvom nás zabezpečiť odber na zistenie hladinu cukru v krvi, prípadne iné hodnoty, ktoré sa dajú diagnostikovať pomocou odberu venóznej krvi.

Najväčšou devízou firmy sú odborne pripravení zamestnanci, od ktorých pacienti očakávajú najvyššiu kvalitu a profesionálny výkon. Ako zabezpečujete udržateľnosť kvality služieb a odbornosti personálu?

Naše tímy, zabezpečujúce prepravu pacientov, majú viac ako 260 zamestnancov. Ich výberu a odbornej príprave venujeme veľkú pozornosť. Vodiči musia spĺňať prísne kritériá, prechádzajú náročným výberom a tréningom. Rovnako veľkú pozornosť venujeme technickému vybaveniu vozového parku. Prevádzkujeme 110  ambulancií spĺňajúcich najvyššie štandardy aktuálnej dopravnej zdravotnej praxe. Ich priemerný prevádzkový vek je 4,5 roka. Naše ambulancie sú vybavené transportnou technikou na najvyššej úrovni. Samozrejme v dnešnej dobe kladieme dôraz na pravidelnú dezinfekciu, ktorú realizujeme aj pomocou plazmových dezinfektorov. Tak, ako dôsledne rozvíjame odbornosť našich tímov, rovnako sa venujeme technickej stránke nášho vozovému parku a jeho vybaveniu. Pri každom prevoze robíme maximum pre to, aby bol pre klienta príjemný, pohodlný a rešpektoval jeho zdravotný stav.

Dlhodobo školíte zdravotníckych pracovníkov v neodkladnej podpore životných funkcií ale aj laikov v poskytovaní prvej pomoci. Ako má Merea postavený systém vzdelávania a výučbové procesy?

Merea je akreditovanou spoločnosťou v oblasti vzdelávania laickej a odbornej verejnosti. Prostredníctvom nášho edukačného a tréningového centra môžu napríklad zdravotnícki pracovníci získavať potrebné kredity v oblasti kontinuálneho vzdelávania. Edukačné centrum vedie MUDr. Jozef Karaš, ktorý patrí k najväčším autoritám v oblasti prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Projekt vzdelávania je rozdelený na dve časti, pre laickú a odbornú verejnosť. Máme vytvorenú sieť inštruktorov, ktorí majú nenahraditeľné skúsenosti v tejto oblasti. Ako som už spomenul úzko spolupracujeme so Slovenskou zdravotníckou univerzitou. Vzdelávanie odbornej verejnosti prostredníctvom už spomenutého e-learningu považujem za veľmi perspektívny a zaujímavý projekt našej spoločnosti.

Vedia Slováci resuscitovať? Aké chyby robia najčastejšie?

Aktívne som pôsobil 20 rokov v segmente záchrannej zdravotnej služby. Či to už bolo Operačné stredisko, RZP, RLP alebo letecká záchranná služba. Začínal som na „Škode 1203“. Veľa sa odvtedy zmenilo, ale stále platí jedno – život zachraňujú všetci tí, ktorí sú nablízku keď sa niečo stane. Pokiaľ ste v bezvedomí a nedýchate máte 5 minút pokiaľ vám nezačne, jednoducho povedané, „odumierať mozog“. V priebehu tých 5 minút záchranka nepríde… Preto je vždy dobré robiť aspoň niečo ako nič. Ako vravieval môj bývalý kolega „potrebujete len hlavu a ruky“. Najhoršia je však ignorácia. Všetci chodia okolo, ale nepristaví sa nik. Netreba sa báť. Ale NIKDY nezabúdajte na prvé pravidlo a to je vlastná bezpečnosť.

Pri každom prevoze robíme maximum pre to, aby bol pre klienta príjemný, pohodlný a rešpektoval jeho zdravotný stav.

Veľkým krokom vpred z pohľadu prvej pomoci sú automatické externé defibrilátory (AED) a najmä fakt, že pribúdajú vo verejných priestoroch. Ako vnímate ich použitie laickou verejnosťou?

AED je reálne a bez zveličovania život zachraňujúci prístroj. Pri zástave srdca rozhodujú sekundy. V prípade, že máte po ruke AED máte obrovskú šancu, že postihnutému zachránite život. Laici ho dokážu bezproblémovo použiť. Ako už vyplýva z názvu funguje automaticky. Úplne najideálnejšie by bolo, keby sa AED inštalovali všade, kde sa zhromažďuje väčšie množstvo ľudí. Defibrilátory ročne zachraňujú tisíce životov po celom svete. V tejto oblasti by sa mala realizovať obrovská osveta. Tu však máme veľké rezervy. Za spoločnosť Merea môžem povedať, že rozšíriť sieť AED je jedným z našich cieľov.

Keď sa pozrieme na segment globálne, čím dnes „žijú“ prevádzkovatelia DZS?

Poviem to za nás – profesionálnou a obetavou prácou pre pacientov. Ale aj každodennými výzvami, ktoré pred nás postavila pandémia. A žiaľ aj Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP). K 1.6. tohto roku VšZP zrušila mechanizmus fixnej percentuálnej mesačnej úhrady zo zmluvného mesačného objemu s odôvodnením, že mimoriadna situácia spojená s „Covidom“ už netrvá. Tento krok bol oznámený prostredníctvom všeobecného newslettra s odvolaním sa na verejný prísľub, ktorý VšZP pred časom dala. Segment DZS ale nebol súčasťou verejného prísľubu a zmenu financovania majú poskytovatelia zadefinovanú vo všeobecných zmluvných podmienkach, ktoré sú platné do marca 2022. Pandémia významne zasiahla aj dopravné zdravotné služby. Došlo k poklesu realizovaných výkonov a súčasne stúpli prevádzkové náklady. Ak k nim prirátame postoj VšZP, či chceme, alebo nie, tento vzorec smeruje len k jednému výsledku.

Ako vnímate prístup poisťovne?

Za náš segment musím konštatovať, že sme sa s takýmto prístupom ešte nestretli. Okrem faktu, že realizované výkony sú ďaleko pod dlhodobým priemerom, čo je dôkazom toho, že mimoriadna situácia trvá naďalej, zaráža aj ne – komunikácia zo strany poisťovne. Predstavitelia VšZP ignorujú všetky žiadosti o stretnutie a rovnako aj žiadosti o zaslanie dát, z ktorých vychádzajú. S takýmto prístupom sme sa historicky nielenže nestretli, ale hodnotíme ho ako neakceptovateľný. Máme k dispozícii niekoľko právnych analýz, z ktorých vyplýva, že VšZP porušuje zmluvné podmienky. Smutné je, že pri nástupe súčasného vedenia VšZP nám bola deklarovaná zmena prístupu a záujem o systémové zmeny. Jediné k čomu naozaj prišlo je zmena prístupu – ale negatívna.

Z pozície viceprezidenta Asociácie dopravných zdravotných služieb ste často hovorili aj o celkovej zmene koncepcie DZS, v čom primárne spočíva?

Máme pripravený rozsiahly projekt postavený na systémových zmenách a novom nastavení. V skratke ide  o zefektívnenie segmentu záchrannej zdravotnej služby a to tak, že časť výjazdov by bola realizovaná prostredníctvom dopravnej zdravotnej služby. V  porovnaní rokov 2019 a 2020 došlo k medziročnému poklesu realizovaných výjazdov o 52 568. Najmenej výjazdov bolo práve v minulom roku, v ktorom však bolo do systému zaradených nových 48 staníc RZPS. Dojazdový čas RLP sa zhoršil na úroveň 11 min. 21 sek. Tieto a ďalšie fakty sú jasným signálom o tom, že systém dnes nie je dostatočne efektívny. Až 16% z týchto výjazdov by bolo realizovateľných prostredníctvom DZS.

 


Zdroj: TREND.sk