Skip to main content

Vieme správne defibrilovať?

Náhle zastavenie srdca je každý rok  príčinou úmrtia temer 400 000 obyvateľov Európy. Najčastejšie ide o infarkt srdca, pričom takto zastavené srdcia je možné často znovu naštartovať.  Na záchrane života sa podieľa postupnosť krokov, tzv. reťaz prežívania. Je to organizovaný systém s viacerými zložkami. Ukazuje sa, že rozhodujúce pre prežívanie je včasná pomoc vo forme kvalitnej základnej kardiopulmonálnej resuscitácie (Z-KPR), vrátane defibrilácie. Stláčanie hrudníka udržiava krvný obeh k mozgu, elektrický výboj defibrilátora cez hrudník dáva šancu na obnovenie normálneho EKG a krvného obehu. Algoritmus Z-KPR zahŕňa použitie automatického externého defibrilátora (AED) nielen zdravotníkmi, ale aj prvými záchrancami (napríklad hasiči, policajti a podobne) a zaškolenými laikmi. To dáva pacientom šancu na obnovenie krvného obehu ešte pred príchodom ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Defibrilátory typu AED sú stále dostupnejšie v rôznych zariadeniach a na verejných miestach. V rámci algoritmu rozšírenej KPR používajú zdravotníci aj manuálny externý defibrilátor. Správne použitie defibrilátora, či už automatického alebo manuálneho, ako aj jeho elektród, vyžaduje ďalšie znalosti a zručnosti.

Na našom edukačnom portáli elearning.merea.sk nájdete študijné materiály pre Z-KPR a  R-KPR, navyše čoskoro aj materiál o správnom vykonávaní defibrilácie. Študijný materiál pre defibriláciu  poskytuje informácie o reťazi prežitia pri zastavení dýchania a srdca, definíciu defibrilácie, indikácie pre defibriláciu, základné typy defibrilačných prístrojov, typy výbojov, typy a použitie defibrilačných elektród, postup pri použití automatického a ručného defibrilátora, použitie liekov v súvislosti s defibriláciou, problematiku bezpečnosti pri defibrilácii podľa odporúčaní Európskej a  Slovenskej resuscitačnej rady 2021.

Naštudovane a osvojenie si vedomostí o defibrilácii je možné po stiahnutí si e-kurzu s názvom Ako správne defibrilovať.  Úspešným absolvovaním testu získate Potvrdenie s predelením počtom 2 kreditov. Potom už môže nasledovať praktický tréning v niektorom certifikovanom zariadení. Každý laik i zdravotník má ovládať použitie AED, zdravotníci, v rámci R-KPR, aj použitie manuálneho defibrilátora.

V poslednom čase zaznamenávame nárast trendu disponovania prístrojom AED nielen na verejných priestranstvách ale aj v súkromných objektoch (hotelové zariadania, športové kluby a iné). Výrobcov je viac, my sme sa zamerali konkrétne na inteligentný defibrilátor iPAD CU – SP1. Ide o poloautomatický defibrilátor, určený pre použitie laickou verejnosťou ako aj profesionálmi. Je vysokokvalitný, detekuje poruchu srdcového rytmu, fibriláciu srdcových komôr, rýchly komorový rytmus, tachykardiu a stav bez srdcovej aktivity.  Viac informácií o tomto produkte ako aj možnosť jeho kúpy ponúkame  TU.

Spracoval: MUDr. Štefan Trenkler, PhD.

Prešov 1.5.2022,

Edukačné a tréningové centrum, Merea, a.s.