Skip to main content

Čadca, 6. marca 2024 – V rámci neustáleho úsilia o zlepšenie zdravotnej a bezpečnostnej starostlivosti obyvateľstva, absolvovali príslušníci Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Čadci školenie v oblasti používania automatického externého defibrilátora (AED) v praxi. Toto dôležité školenie, ktorého cieľom je zvýšiť schopnosť príslušníkov policajného zboru rýchlo a efektívne reagovať na prípady náhlej zástavy srdca, sa uskutočnilo pod vedením inštruktora z edukačno-tréningového centra AGEL Merea.

Použitie automatického externého defibrilátora môže byť rozhodujúce pri záchrane života v prípade zástavy srdca. Policajní príslušníci majú často povinnosť byť prvými na mieste udalosti a ich schopnosť rýchlej a účinnej reakcie môže mať kritický význam.

Školenie bolo zamerané na poskytnutie praktických zručností v používaní AED a získanie dôvery v jeho správne a efektívne využitie. Inštruktor z edukačno-tréningového centra AGEL Merea, Bc. Filip Žáček, profesionálne usmernil príslušníkov a postaral sa o to, aby bol každý účastník plne pripravený na možné núdzové situácie. Zároveň zdôraznil význam tohto školenia. „AED je účinný nástroj pri oživovaní pacientov s náhlou zástavou srdca. Je kľúčové, aby príslušníci mali primerané vzdelanie a skúsenosti s jeho používaním, aby mohli reagovať rýchlo a efektívne,“ uviedol.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline vyjadruje vďaku inštruktorovi edukačno-tréningového centra AGEL Merea ako aj samotnému centru za odborné vedenie a podporu v tomto dôležitom vzdelávacom procese.