Skip to main content

Banská Bystrica, 4. február 2022  Spoločnosť Merea, a.s. v spolupráci s FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici a s podporou partnerov Intervenčného tímu Ministerstva zdravotníctva SR a organizácie Zdravé regióny spustili v týchto dňoch pilotný projekt  zameraný na očkovanie detí z marginalizovaných skupín obyvateľstva proti ochoreniu COVID-19. Projekt realizuje odborný tím, ktorý sa okrem očkovania detí vo veku 5 – 11 a 12 – 18 rokov snaží svojou činnosťou prelomiť bariéry a podporiť zaočkovanosť detí i dospelých v skupine obyvateľov z marginalizovaných skupín.

Po úspešnom rozbehnutí projektu nízkoprahového očkovania, ktoré partneri spoločne spustili v júni v minulom roku, bolo v skupine marginalizovaného obyvateľstva zaočkovaných vyše 20 000 ľudí a v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom ďalších viac ako 10 000 ľudí. Počas intenzívnej spolupráce na projekte pri tejto skupine obyvateľov začala postupne otvárať diskusia o potrebe očkovania detí. „Na základe opakovaných dopytov práve zo skupiny marginalizovaných komunít, a otvorenia možnosti vakcinácie detí, bola do projektu výjazdového očkovania zaradená aj vakcináciu detí,“ informuje Ernest Caban, generálny riaditeľ spoločnosti Merea.

Zámer zriadiť pediatrický výjazdový očkovací tím sme konzultovali s MUDr. Elenou Prokopovou, hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva SR pre primárnu pediatriu a členkou Konzília odborníkov, ktorá vznik tímu podporila,“ priblížil Ernest Caban. Následne boli zostavené tímy špecialistov, ktoré tvoria pediater, pediatrické sestry, záchranári a administratívni pracovníci.

Prvé pediatrické výjazdové očkovanie prebehalo 31.1.2022 v Moldave nad Bodvou, kde bolo zaočkovaných celkovo 42 detí (27 detí vo veku 5-11 rokov, 12 detí vo veku 12+ rokov). Druhou dávkou vakcíny sa v tento deň prišli zaočkovať 3 deti vo veku 12+. Očkovanie detí prebehlo bez akýchkoľvek komplikácií. Vďaka príjemnému a profesionálnemu prístupu vakcinačného tímu zvládli celý proces očkovania veľmi dobre.

 Opodstatnenosť očkovania sa potvrdila u dospelých aj u detí. Čím vyššia bude zaočkovanosť dospelej populácie a detí, tým sa budeme vedieť viac brániť ohoreniu COVID-19. Tým skôr zvládneme pandémiu. Ide o zdravie dospelých a detí. A ide aj o normalizáciu života v našej spoločnosti. Už príliš dlho „sme zatvorení doma“. O to horšie je to vo vzťahu k deťom. Preto očkujeme mladú populáciu. Vrátime sa do normálneho života,“ informuje MUDr. Jozef Karaš, MPH, MSc, medicínsky riaditeľ spoločnosti Merea.

FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica zabezpečuje prostredníctvom nemocničnej lekárne dodávku, uskladnenie a pravidelný výdaj  vakcín na základe potrieb spoločnosti Merea. Pre výjazdové vakcinačné tímy spracovala na základe Súhrnných charakteristík a vlastností lieku skrátený pracovný postup k manipulácii a príprave vakcín. „Rooseveltova nemocnica sa od začiatku aktívne zapojila do vakcinácie obyvateľstva proti Covid-19. Vakcinačné centrum sa nám podarilo zriadiť ako jednej z prvých nemocníc. Ako nemocnica sme museli sústrediť personál na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Hľadali sme však možnosti ako využiť naše kapacity. Sme radi, že sa nám touto spoluprácou podarilo prispieť k zvýšeniu zaočkovanosti populácie  a dostupnosti vakcín pre obyvateľstvo zo vzdialenejších okresov a marginalizovaných skupín,“ uvádza Ing. Miriam Lapuníková, MBA, riaditeľka nemocnice.

Nízkoprahové očkovanie v číslach

  • Nízkoprahové (NPO) očkovanie od spustenia v júni roku 2021 do dnešného dňa prebehlo v 78 rôznych obciach, kde sa spoločne podarilo realizovať 214 očkovacích akcií v priebehu 110 dní.
  • Bolo použitých pri tom vyše 14 240 dávok vakcíny Comirnaty spoločnosti Pfizer/BioNTech a vyše 4 400 dávok vakcíny Janssen spoločnosti Johnson&Johnson. V priemere bolo podaných cca 170 vakcín počas očkovacieho dňa a 2 487,5 vakcín každý mesiac.
  • Najviac vakcín bolo podaných v Handlovej (2614), Trebišove (1361), Veľkom Krtíši (1059), Čaklove (792), Nálepkove (730), Vechci (696) a Soli (648) a iné.
  • Ľuďom bez domova bolo v Bratislave podaných 457 dávok vakcíny (94 Pfizer a 363 Johnson&Johnson).
  • Najsilnejšie očkovacie mesiace boli január 2022 (3 727 vakcín) a december 2021 (3 712). Vzhľadom k tomu, že v decembri 2021 sa očkovalo len 3 týždne, môžeme považovať december za najintenzívnejší mesiac nízkoprahového očkovania na Slovensku.

Spoločnosť Merea a.s., ako druhý najväčší prevádzkovateľ ambulancií dopravnej zdravotnej služby na Slovensku rozvíja a rozširuje portfólio svojich aktivít v zdravotníckom segmente aj v roku 2022. Jednou z hlavných priorít spoločnosti je vstúpenie na český trh nielen v oblasti dopravnej zdravotnej služby ale aj získanie akreditácie v oblasti vzdelávania laickej a odbornej verejnosti.

Pre viac informácií kontaktujte:  Soňa Deglovičová 0903 932 496