Skip to main content

Trnava, 15. marca 2024 – Edukačno-tréningové centrum AGEL Merea úspešne zrealizovalo školenie príslušníkov Policajného zboru Trnavského kraja, zamerané na použitie automatického externého defibrilátora (AED) v teréne. Jeho cieľom bolo poskytnúť nevyhnutné znalosti a zručnosti pri poskytovaní lekárskej pomoci v núdzových situáciách.

Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trnave bolo po Čadci a Trenčíne treťou zastávkou v rámci školení poskytovania prvej pomoci a použitia AED, ktorých sa zúčastnilo viac ako 130 príslušníkov policajného zboru. „Sú to práve policajti, kto je ako prvý na mieste dopravnej nehody, či v iných krízových situáciách, kedy rýchla a správna reakcia môže zachrániť životy ľudí. Je preto dôležité, aby boli riadne vyškolení aj v používaní AED, ktorý môže mať zásadný význam pri záchranárskych operáciách mimo nemocničného prostredia. Preto sme privítali možnosť zvýšiť kredit našich príslušníkov za pomoci odborníkov z Edukačno-tréningového centra AGEL Merea a rozšíriť ich schopnosti aj po tejto stránke,“ uvádza mjr. JUDr. Mária Linkešová, hovorkyňa KR PZ v Trnave.

Počas komplexného a interaktívneho školenia boli jeho účastníci oboznámení s princípmi a postupmi použitia AED, ako aj s praktickými cvičeniami a simuláciami, s cieľom osvojiť si potrebné zručnosti.

„Oceňujem záujem príslušníkov policajného zboru o osvojenie si teórie a praktických techník, ktoré im pomôžu rýchlo a efektívne zasiahnuť v prípade zdravotnej núdze. Keďže mali možnosť aplikovať svoje nové vedomosti a zručnosti v rámci simulovaných situácií, pomohlo im to získať istotu pri používaní prístroja AED v reálnom prostredí. Školenie zahŕňalo aj diskusie o najlepších postupoch a situáciách, v ktorých je použitie AED najvhodnejšie. Verím, že prispelo k zlepšeniu ich schopností poskytovať rýchlu a kvalitnú pomoc v teréne,“ uviedla inštruktorka Edukačno-tréningového centra AGEL Merea Mgr. Jana Zemanová.