Skip to main content

Bratislava, 28. október 2021

Druhý najväčší prevádzkovateľ ambulancií dopravnej zdravotnej služby
na Slovensku Záchranná zdravotná služba SR, a.s. (ZZS SR, a.s.) mení svoje obchodné meno na Merea, a.s. Pod novým obchodným menom bude pokračovať v rozvíjaní segmentu dopravnej zdravotnej služby, medicínskych služieb a rozširovať edukačné formáty pre vzdelávanie odbornej a laickej verejnosti
. V súvislosti so zmenou prejde Merea do konca roka aj postupným rebrandingom sanitného vozového parku a svojich trinástich stredísk dopravnej zdravotnej služby.

Spoločnosť ZZS SR má za sebou viac ako desaťročnú históriu. V rámci nej bol kľúčovým rok 2019, v ktorom úspešne ukončila kúpu aktív spoločnosti Falck Záchranná. Od tohto momentu začala dynamicky rozvíjať svoje aktivity v oblasti dopravných zdravotných služieb, rozširovať základňu zdravotníkov a špecialistov z oblasti urgentnej medicíny a budovať nové strediská. Svoje know-how zúročila v prospech verejnosti a pacientov aj v boji s pandémiou COVID-19 pri nízkoprahovom očkovaní marginalizovaných skupín obyvateľstva, či testovaním a očkovaním mobilnými tímami na území celého Slovenska. Stala sa vyhľadávaným školiteľom zdravotníckych pracovníkov v neodkladnej podpore životných funkcií a laickej verejnosti v otázkach prvej pomoci.

Generálny riaditeľ spoločnosti Merea Ernest Caban približuje zámery spoločnosti: „Začíname novú etapu rozvoja. Zmenou obchodného mena pokračujeme v dlhodobom procese, ktorého cieľom je posilniť našu pozíciu na slovenskom trhu, rozvíjať naše portfólio o ďalšie segmenty v oblasti zdravotníctva  a postupne expandovať do zahraničia.“ Služby spoločnosti Merea sú postavené na špičkovom zdravotníckom personáli s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti prednemocničnej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti, najnovšom materiálno-technickom vybavení a sieti staníc dopravnej zdravotnej služby pokrývajúcej celé územie Slovenska.  „O zmenách sme informovali všetkých partnerov a kooperujúce subjekty. Na doterajšie vzťahy a vzájomné záväzky však zmena nebude mať žiadny vplyv,“ dodáva Ernest Caban.

Dôvodom zmeny obchodného mena je zjednodušenie komunikácie a identifikácie spoločnosti. V rámci nej dôjde k zmene vizuálnej podoby značky, loga a internetovej adresy spoločnosti. „Pôvodný názov bol často zamieňaný s konkurenčnými spoločnosťami. Rebranding prinesie spoločnosti nezameniteľnú a jasne identifikovateľnú identitu,“ vysvetľuje obchodná a marketingová riaditeľka spoločnosti Soňa Deglovičová a dodáva: „Nové meno spoločnosti je novotvarom, ktorý je doplnený explicitným vyjadrením posolstva spoločnosti v claime: Spoľahnite sa. Jednotlivé oblasti našich služieb vizuálne komunikujeme použitím subbrandovej ikonografie.“ 


Pre viac informácií kontaktujte:
Ing. Soňa Deglovičová 0903 932 496