Skip to main content

Trenčín, 8. marca 2024 – Edukačno-tréningové centrum AGEL Merea úspešne zrealizovalo školenie príslušníkov Policajného zboru Trenčianskeho kraja týkajúce sa použitia automatického externého defibrilátora (AED) v teréne. Školenie, vedené skúsenou inštruktorkou Mgr. Janou Zemanovou, malo za účel poskytnúť príslušníkom nevyhnutné znalosti a zručnosti na efektívne použitie prístroja AED pri poskytovaní lekárskej pomoci v núdzových situáciách.

Použitie automatického externého defibrilátora (AED) môže mať kritický význam pri záchranárskych operáciách mimo nemocničného prostredia. Policajti sa často ocitajú v situáciách, kde rýchla a správna reakcia môže zachrániť životy, a preto je dôležité, aby boli riadne vyškolení v používaní AED.

Inštruktorka Jana Zemanová, ktorá má bohaté skúsenosti v oblasti výučby a praxe v záchranných zložkách, zabezpečila, že školenie bolo komplexné a interaktívne. Účastníci boli oboznámení s princípmi a postupmi použitia AED, ako aj s praktickými cvičeniami a simuláciami, aby si osvojili potrebné zručnosti.

„Som potešená, že sme mohli spolupracovať s trenčianskymi policajtmi na tomto dôležitom školení. Naším cieľom bolo poskytnúť príslušníkom konkrétne nástroje a znalosti, ktoré im pomôžu rýchlo a efektívne zasiahnuť v prípade zdravotnej núdze,“ uviedla Zemanová.

Školenie zahŕňalo aj diskusie o najlepších postupoch a situáciách, v ktorých je použitie AED najvhodnejšie. Príslušníci mali možnosť aplikovať svoje nové vedomosti a zručnosti v rámci simulovaných situácií, čo im pomohlo získať dôveru v používanie prístroja AED v reálnom prostredí.

Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne a edukačno-tréningové centrum AGEL Merea vyjadrujú vďaku všetkým účastníkom a veria, že toto školenie prispelo k zlepšeniu schopnosti príslušníkov poskytovať rýchlu a kvalitnú pomoc v teréne.