Skip to main content

Zdravotníci v Nemocnici AGEL Komárno zachraňujú ľudské životy každý deň. Neodmysliteľnou súčasťou ich práce je absolvovanie pravidelných školení a programov sústavného vzdelávania. A to bez rozdielu, na akom oddelení v nemocnici pracujú.

Do preškolenia takmer všetkých zdravotníckych pracovníkov nemocnice sme sa pustili ešte koncom roka 2022. Od decembra prebiehal študijný program v 2 etapách.  Prvú etapu sme ukončili tesne pred Vianocami. Do konca roka sme v Nemocnici preškolili 191 zdravotníckych pracovníkov. Školenia prebiehali na veľmi vysokej profesionálnej úrovni, pod vedením hlavného inštruktora edukačného a tréningového centra Merea Bc. Miroslava Nagya.
Kvalitný manažment školenia spojený s racionálnym plánovaním každého školenia nám spoločne umožnil zrealizovať kompletné preškolenie personálu v priebehu 2 mesiacov.

K mesiacu marec sa komárňanská nemocnica môže popýšiť 388 preškolenými zdravotníckymi pracovníkmi.

Počas ôsmich hodín sa inštruktori zdravotníkom venovali veľmi intenzívne. Dôraz sa kládol hlavne na praktickú časť, kde si zamestnanci komárňanskej nemocnice vyskúšali a nacvičili resuscitáciu, zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest či zastavenie krvácania.

„Školenie absolvovali všetci zdravotnícki pracovníci našej nemocnice, svoje teoretické poznatky si mohli aj prakticky vyskúšať v modelových situáciách. Kurz bol na vysokej odbornej úrovni, čo si veľmi pochvaľoval  každý z účastníkov. V nemocnici sa môže vyskytnúť ktorýkoľvek život ohrozujúci stav, preto je potrebné aby ovládali riešenie všetkých týchto  situácií, aby ich vedeli riešiť včas a správne,“ povedal PhDr. Csaba Bozsaky, námestník pre úsek Ošetrovateľstva Nemocnica AGEL Komárno.

Zdroj tlačovej správy: https://nemocnicakomarno.agel.sk/nemocnica/novinky/230309-skolenie.html
Zdroj fotografií: Nemocnica AGEL Komárno