Skip to main content

Ak chceme predísť tretej pandemickej vlne koronavírusu, je dôležité, aby bol zaočkovaný čo najväčší počet osôb a dosiahli sme kolektívnu imunitu. V očkovaní preto potrebujeme byť rýchli a efektívni. Práve výjazdové vakcinačné jednotky môžu významne pomôcť tým najohrozenejším – seniorom, chorým, marginalizovaným skupinám obyvateľstva, či ľuďom, ktorí sa k zriadeným vakcinačným centrám nedokážu dostať.

Naše výjazdové očkovacie jednotky sú v teréne denne. V domovoch sociálnych služieb, vašich domácnostiach, obciach a mestách, ale aj vo firmách a spoločnostiach. Ako vyzerá výjazdový deň do sociálnych zariadení? Prevedieme vás ním a priblížime vám, čo všetko absolvuje naša výjazdová jednotka počas služby v teréne.


Pred samotným výjazdom si náš zdravotnícky tím pripraví všetky potrebné pomôcky, vakcíny a zdravotnícky materiál. Výjazdové očkovacie jednotky ZZS SR majú päť členov. Tím tvorí lekár a dvaja zdravotníci, z ktorých jeden má na starosti vakcíny a druhý samotné očkovanie. Členom tímu je tiež administrátor, ktorý sa stará o dokumentáciu o očkovaní, čiže o zápisy do evidenčných systémov a potrebné administratívne  náležitosti. Piatym členom je observátor. Venuje sa už zaočkovaným klientom, poskytuje im poradenstvo a konzultuje odporúčania pri domácom preliečení prípadných reakcií po podaní vakcíny.


Výjazdová očkovacia jednotka zatiaľ v najväčšom zastúpení očkuje seniorov v sociálnych zariadeniach a domovoch sociálnych služieb, ale aj jednotlivých klientov v domácej izolácii, ktorí trpia ochoreniami, sú pripútaní na lôžko, alebo nie sú schopní dopraviť sa do vakcinačných centier. Tak prídeme za nimi my, zaočkujeme, poradíme, odkonzultujeme možné, aj keď veľmi zriedkavé povakcinačné komplikácie. Po konzultácii s lekárom a zodpovedaní prípadných otázok klienta prebehne očkovanie. Snažíme sa o vytvorenie príjemnej atmosféry, pomáhame klientovi zbaviť sa prípadného stresu, či zahnať obavy.


Starkí sa najviac obávajú vedľajších účinkov. Z veľkej časti majú svoje diagnózy a preto si vakcinačný lekár pred zaočkovaním dôsledne odkonzultuje ich zdravotný stav. Bežne sa stretávame aj so strachom z ihly. Obavy sa zväčša hneď rozplynú. Vpich je možno u niektorých deň-dva mierne bolestivý. Stačí ho však ochladzovať a bolesti odznejú. Čo ale vždy po očkovaní zdôrazňujeme je, že ľudia by mali zostať naďalej opatrní a ostražití, nosiť rúška, kde je to potrebné a umývať si ruky. To, že sme zaočkovaní, ešte neznamená, že ochorenie nemôžeme v budúcnosti dostať. Jeho priebeh však bude oveľa miernejší. A aj keď vírus bude zrejme mutovať ďalej, po zaočkovaní môže náš organizmus zareagovať oveľa silnejšou protireakciou a bude sa vedieť proti nemu dostatočne brániť.


V priebehu dňa navštívime niekoľko zariadení a jednotlivcov. Na miesta vakcinácie sa prepravujeme našími profesionálne vybavenými vozidlami, ktoré sú prispôsobené na prevoz vakcinačného materiálu. Ak chceme zvýšiť zaočkovanosť, bolo by efektívne, poslať do terénu ďalšie výjazdové jednotky, ktoré zacielia vakcináciu na ďalšie špecifické cieľové skupiny obyvateľov. Denne vieme zaočkovať veľké množstvo obyvateľov. Tak ako napríklad v Púchove, kde sme počas víkendu zaočkovali 1 300 Púchovčanov.

Aktuálne v spolupráci s bratislavskou župou a fakultnou nemocnicou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici sa spolupodieľame na očkovaní marginalizovaných skupín obyvateľov a naším know-how a službami pomáhame aj v obciach a mestách. Primárne pri zaočkovaní občanov, ktorí inú možnosť ako výjazdové očkovanie nemajú. Spustili sme tiež vakcináciu zamestnancov vo firmách a podnikoch. Sme radi, že môžeme prispieť k zvyšovaniu podielu zaočkovaných v tých najrizikovejších a najohrozenejších skupinách obyvateľov.

Deň končíme s dobrým pocitom, že o klientov bolo profesionálne postarané a že sme zaočkovaním opäť pomohli zvýšiť šance odolať ochoreniu pri stretnutí s vírusom. Unavení ale spokojní uvažujeme nad ďalším výjazdovým dňom.