Skip to main content

K náhodnému podchladeniu dochádza nečakane a je nekontrolované, vyskytuje sa v súvislosti s expozíciou v chladnom prostredí, alebo pri poruche termoregulácia napr. užitím alkoholu, drog, pri traume, extrémoch veku, alebo komorbiditách. Starší ľudia sú vystavení zvýšenému riziku v dôsledku zníženej fyziologickej rezervy, chronickej choroby a liekov znižujúcich kompenzačné reakcie.

Manažment náhodného podchladenia v posledných dvoch desaťročiach značne pokročil a šance podchladených pacientov s náhlym zastavením obehu (NZO), ktorí často neprežili s tradičnými metódami ohrievania (napríklad dialýza, laváž hrudníka) sa výrazne zvyšujú pri použití ECMO. Najnižšia teplota, pri ktorej boli mimotelové ohriatie a KPR úspešné, je v súčasnosti 11,8 °C pre náhodnú hypotermiu a 4,2 °C pre indukovanú hypotermiu.
Nové odporúčania, týkajúce sa oddialenej, alebo prerušovanej KPR, môžu uľahčiť transport pacienta. Je preto dôležité, aby záchranári, urgentológovia a intenzivisti poznali najnovšie postupy pri manažmente pacienta s náhodnou hypotermiou.
Naše Edukačné a tréningové centrum Merea preto prináša plný preklad najnovších odporúčaní Európskej resuscitačnej rady a Slovenskej resuscitačnej rady pre manažment náhodnej hypotermie, vrátane záchrany v lavíne. Súčasťou materiálu sú tri algoritmy.

Po jeho prečítaní budete poznať faktory určujúce prežívanie pri náhodnej hypotermii, vrátane zasypania lavínou, manažment pacienta, vrátane smerovania a indikácií k použitiu ohrevu metódou mimotelovej podpory vitálnych funkcií, ako aj faktory určujúce prognózu pacienta.  Pre záujemcov kontinuálneho vzdelávania sme na našom edukačnom portáli www.elearning.merea.sk pripravili samostatnú nozologickú jednotku  s názvom Hypotermia. Po preštudovaní študijného materiálu a úspešnom absolvovaní budete mať možnosť získať certifikát o absolvovaní testu ako aj príslušný počet kreditov (2 kredity).
Príspevok je určený pre záchranárov, urgentológov, intenzivistov.

Plný preklad odporúčaní ERC 2021 si môžete stiahnuť TU.

Preložil: MUDr. Štefan Trenkler, PhD. s použitím materiálu SRR
Edukačné a tréningové centrum, Merea, a.s., Bratislava