Skip to main content

Schodolez je dôležitou pomôckou v dopravnej zdravotnej službe, najmä pri preprave imobilných pacientov z a do domáceho prostredia, nemocníc alebo iných zdravotníckych zariadení. Umožňuje zdravotníckym pracovníkom prekonávať prekážky schodov s pacientom bezpečne a efektívne.

Spoločnosť AGEL Merea, ako poskytovateľ dopravnej zdravotnej služby disponuje na každom svojom stredisku spomínanými zariadeniami. K existujúcim mechanickým a elektrickým schodolezom zakúpila najnovšie elektrické schodolezy a tým svoje portfólio rozšírila o nových 9 ks v celkovej hodnote 18 900 €. Momentálne sa môže popýšiť celkovo 32 kusmi týchto skvelých pomocníkov.

„Som veľmi rada, že sa nám podarilo rozšíriť materiálno – technické vybavenie ďalších staníc DZS o elektrické schodolezy, ktoré výrazne uľahčujú a urýchľujú prácu našich zamestnancov s imobilnými pacientami. Manipulácia s takýmto pacientom je veľmi náročná a práve schodolezy nám pomáhajú zabezpečiť bezpečnosť tak pre pacientov, ako aj pre našich zamestnancov“, povedala riaditeľka prevádzky dopravnej zdravotnej služby AGEL Merea, Mgr. Barbora Grausová.

Schodolezy za posledné roky prešli značným vývojom. V čo najjednoduchšom rozlíšení ich môžeme deliť na mechanické a elektrické. Manipulácia s mechanickým schodolezom je pre zdravotníckeho pracovníka samozrejme veľkou pomocou, je však napriek tomu náročná, pretože uľahčuje manipuláciu s imobilným pacientom len smerom nadol, zo schodov. Schodolezy poháňané elektricky majú rôzne nastavenia a možnosti, ktoré uľahčujú manipuláciu s imobilným pacientom po schodoch pri vzostupe ale aj zostupe. Ich devízou je tiež obsluha jedným pracovníkom, čo umožňuje efektívnejšie využite pracovného kapitálu.

Schodolezy taktiež disponujú dodatočnými bezpečnostnými prvkami, ako sú napríklad popruhy a opierky, aby sa minimalizovalo riziko pádu alebo úrazu pacienta. Je veľmi dôležité dodržiavať bezpečnostné postupy a pokyny pri tejto manipulácii s imobilnými pacientmi. Zdravotnícky personál, ktorý schodolez, ako zdravotnícku pomôcku používa, musí byť špeciálne trénovaný a skúsený, musí sa vyznať v jeho manipulácii. Školenia pre zdravotníckych pracovníkov sú neodmysliteľnou súčasťou každej spoločnosti, ktorá s danými zariadeniami pracuje.