Skip to main content

Alergická reakcia je neprimeraná reakcia organizmu na alergén. Najzávažnejšou formou alergickej reakcie je anafylaxia – prudká reakcia imunitného systému pacienta na alergén, ktorá bezprostredne ohrozuje pacienta na živote, pričom nemusí byť ihneď rozpoznaná, pretože má viacero rôznych klinických prejavov. Anafylaxia sa vyznačuje nepredvídanosťou a variabilným priebehom. Spoločným znakom je zlyhávanie základných životných funkcií u pacienta, ako jevýrazný pokles tlaku, problémy s dýchaním, porucha vedomia. Reakcia organizmu na alergén sa môže spustiť už po niekoľkých sekundách a do niekoľkých minút môže viesť k zlyhaniu dýchania a obehu a úmrtiu. Pri správnom a včasnom stanovení diagnózy je k dispozícii okamžitá a jednoduchá liečba, ktorá vedie k výraznému zlepšeniu stavu pacienta. Je preto dôležité včas rozpoznať prítomnosť anafylaxie a bez zdržiavania podať odporúčanú liečbu. Je tiež definovaná ako ťažká až život ohrozujúca akútna alergická reakcia. Vzniká na podklade imunopatologickej reakcie I. typu (podľa Gella a Coombsa), ktorá je sprostredkovaná predovšetkým protilátkami IgE. Spôsobiť ju môže bodnutie hmyzom, užitie konkrétnej potraviny či podanie lieku, podporiť jej vznik môže predošlá fyzická námaha. Každý intravenózne podaný liek môže viesť k anafylaktickej reakcii.

Aký je v súčasnosti výskyt tohto ochorenia u obyvateľstva ?

V súčasnosti má približne tretina obyvateľstva sveta rôznu formu alergie, pričom približne polovica alergií je spôsobených hmyzom či potravinami a polovica podanými liekmi. Počet anafylaktických reakcií má stúpajúci trend. Podiel na spustení alergickej či anafylaktickej reakcie má aj prítomné prebiehajúce vírusové ochorenie, ako aj zvýšená telesná námaha (tzv. cvičením indukovaná, potravinami asociovaná anafylaxia). Rizikovým faktorom pre vznik anafylaxie je prítomnosť atopie, astmy či potravinových alergií. Trikrát častejšie sa anafylaxia vyskytuje u žien, než u mužov. U pacientov s psychickou labilitou, emočným stresom a pocitom strachu či úzkosti je častejší výskyt anafylaktoidných reakcií.

Smerovanie pacienta s anafylaktickou reakciou je na urgentný príjem, alebo na internú ambulanciu. Pokiaľ došlo k rozvoju šokového stavu, pacient je smerovaný na urgentný príjem alebo priamo na oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny. Do zdravotníckeho zariadenia má byť transportovaný pacient, u ktorého bol podaný adrenalín, u ktorého sa v minulosti vyskytla anafylaktická reakcia, polymorbidní pacienti, aj potenciálne rizikoví pacienti. Opakovaný výskyt symptómov anafylaxie po počiatočnom vymiznutí môže byť „dvojfázovou“ reakciou, ale môže tiež predstavovať (a je ťažké odlíšiť) prolongovanú anafylaxiu s prechodnou reakciou na adrenalín, alebo následnú pokračujúcu absorpciu alergénu z gastrointestinálneho traktu. Príznaky sa môžu opakovať v rozmedzí až do 72 hodín. Rizikových pacientov či pacientov s prolongovaným alebo bifázickým priebehom je vhodné hospitalizovať minimálne 48 hodín. Každý pacient po prekonaní alergickej reakcie by mal byť vyšetrený alergológom a vybavený „protišokovým medikamentóznym balíčkom“, v ktorom sa nachádza adrenalín v aplikačnom pere, kortikoid (pre perorálne alebo rektálne podanie) a antihistaminikum, poprípade aj inhalačné beta-2-mimetikum. Vhodný je informačný náramok alebo prívesok.

Zaujala Vás táto téma a ste zdravotník ? 

Na edukačnom portáli elearning.merea.sk nájdete študijný materiál o podrobnostiach Anafylaxie v prednemocničnej starostlivosti.

E-kurz
s možnosťou získania 2 kreditov vám umožní rozpoznať príčiny a klinické príznaky anafylaxie, v krátkom čase zvládnuť diagnostiku pacienta, poznať najnovšie odporúčania v liečbe a stabilizácii zdravotného stavu pacienta natoľko, aby bol možný a bezpečný jeho transport do zdravotníckeho zariadenia.
Je určený pre záchranárov, sestry a lekárov v prednemocničnej, ambulantnej starostlivosti, na urgentných príjmoch a iných zdravotníckych zariadeniach.

Úspešným absolvovaním testu získate Potvrdenie o jeho absolvovaní s predelením 2 kreditov. Potom už môže nasledovať praktický tréning v niektorom certifikovanom zariadení.

Spracovala: MUDr. Adriana Kilianová, MPH

Košice 1.2.2023

Edukačné a tréningové centrum, Merea a.s.