Skip to main content

Očkovanie proti Covid 19 pokračuje úspešne na celom svete. Vyše 180 miliónov Američanov, vrátane vyše 80 percent ľudí starších ako 65 rokov, je očkovaných proti vírusu SARS-CoV-2. Nie je pochýb o tom, že úplné očkovanie je najlepší spôsob, ako sa chrániť pred týmto ničivým vírusom a znížiť riziko závažného alebo dlhotrvajúceho ochorenia. Treba ale odpovedať na otázku, kedy a u koho bude potrebná posilňovacia, tretia dávka. Na to sú potrebné výsledky prebiehajúcich štúdií.

Momentálne máme údaje pre vakcínu Pfizer-BioNTech. Dr. R. Walensky, riaditeľka Centier pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), odporučila tento postup u osôb, ktoré dostali dve dávky vakcína Pfizer-BioNTech:

 1. Osoby vo veku 65 rokov a viac, ako aj osoby v zariadeniach dlhodobej starostlivosti majú dostať posilňovaciu dávku vakcíny najskôr po 6 mesiacoch od plného očkovania.
 2. Osoby vo veku 50 – 64 rokov s komorbiditami majú dostať posilňovaciu dávku vakcínu najskôr po 6 mesiacoch od plného očkovania.
 3. Osoby vo veku 18 – 49 rokov s komorbiditami môžu dostať posilňovaciu dávku vakcíny najskôr po 6 mesiacoch od plného očkovania, na základe posúdenia ich individuálnych rizík.
 4. Pracovníci v prvej línii môžu dostať posilňovaciu dávku vakcíny najskôr po 6 mesiacoch od plného očkovania. Táto skupina zahŕňa kohokoľvek vo veku 18 až 64 rokov, ak je profesionálne často vystavený vírusu SARS-CoV-2 s vysokým rizikom infekcie Covid 19.

Tretia dávka vakcíny znižuje výskyt infekcie desaťnásbne

Tieto odporúčania CDC sú v súlade s odporúčaniami vydanými Úradom pre potraviny a liečivá (FDA). Najviac údajov pochádza z izraelskej štúdie, ktorá bola nedávno publikovaná v prestížnom časopise New England Journal of Medicine (NEJM) (DOI: 10.1056/NEJMoa2114255). Izrael s približne 9 miliónmi obyvateľov má systém národného zdravia a jedno z najvyšších zaočkovaní proti COVID-19 na svete. Očkovať sa začalo výlučne vakcínou Pfizer-BioNTech začiatkom roku 2021, pričom ich veľká integrovaná databáza zdravotných záznamov robí z Izraela dôležitý zdroj včasných údajov o tom, ako vakcína mRNA Pfizer-BioNTech bude v reálnom svete časom fungovať. Koncom júla 2021 sa začalo očkovať treťou, posilňovacou dávkou vakcíny Pfizer-BioNTech pre ľudí vo veku nad 60 rokov, ktorí dostali druhú dávku najmenej päť mesiacov predtým.

Aby vedci zistili, ako dobre tieto posilňovacie dávky vplývajú na posilnenie imunitnej ochrany proti COVID-19, mesiac sledovali vyše 1,1 milióna plne zaočkovaných ľudí vo veku nad 60 rokov. Porovnávali výskyt a závažnosť COVID-19 u ľudí s treťou dávkou najmenej 12 dní predtým, s tými, ktorí ju nedostali. Výskyt infekcie bol po podaní tretej dávky 10x nižší. Ešte väčší rozdiel bol pri ťažkej infekcii. Podanie tretej dávky je teda bezpečné a účinné u starších ľudí.

Najdôležitejšie je nechať sa zaočkovať

V čase, kedy začíname mať informácie o vplyve tretej dávky, je najlepším spôsobom ako sa vyhnúť ďalšiemu nárastu COVID-19 v zime, dodržiavanie všetkých odporúčaní odborníkov a orgánov v oblasti verejného zdravia. Najdôležitejšie je nechať sa zaočkovať a povzbudiť k tomu svoje okolie. Osoby oprávnené dostať tretiu dávku tak majú určite robiť. Čoskoro budú výsledky publikované aj pre vakcínu Johnson & Johnson a Moderna a dá sa očakávať, že odporúčania CDC a FDA sa rozšíria. Ostatní, ktorí chcú chrániť seba, svoju rodinu a spoločnosť pred nebezpečným vírusom, majú nosiť v interiéri rúško, dodržiavať odstup a často si umývať ruky. Z Covidu sme už unavení, ale musíme byť trpezliví.

Ako je to na Slovensku?

Očkovanie treťou dávkou vakcíny voči ochoreniu COVID-19 sa rozbieha aj na Slovensku. Ľudia, ktorí budú patriť medzi úvodné priorizované skupiny, budú na možnosť zaočkovania upozornení SMS správou, aktívne sa hlásiť nemusia.

Podmienky pre vykonanie aplikácie tretej dávky mRNA vakcíny:

 • plne zaočkovanej osobe môže byť aplikovaná tretia dávka mRNA vakcíny najskôr po 8 mesiacoch,
 • aplikáciu tretej dávky mRNA vakcíny možno podať plne zaočkovanej osobe ktoroukoľvek vakcínou (vektorová, mRNA) proti ochoreniu COVID-19.

Odporúčané poradie skupín:

 • zdravotnícki pracovníci
 • imunosuprimovaní / kompromitovaní pacienti (napr. pacienti s onkologickým ochorením, po transplantácii, s reumatickou artritídou a pod.),
 • klienti a zamestnanci v zariadeniach sociálnych služieb,
 • učitelia a zamestnanci škôl a školských zariadení,
 • pacienti vo veku 60 a viac rokov,
 • všeobecná populácia nad 18 rokov.

Zdroj: Stanovisko MZ SR z 10.9.2021 – https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-ockovanie-tretia-davka
Zdroj: https://directorsblog.nih.gov/author/collinsfs/
Spracoval: MUDr. Štefan Trenkler, PhD.