Skip to main content

„Aj Vaše ruky môžu zachrániť život!“

Viete čo znamená krkolomné spojenie kardiopulmonálna resuscitácia označovaná veľa krát ako KPR?

Je účinným a jednoduchým nástrojom, ktorý dokáže zachrániť ľudský život. Preto by mal tento postup ovládať každý – laik i odborník. Ročne sa náhle zastaví srdce mimo nemocnice približne u 350 000 Európanov, ktorí sú väčšinou v produktívnom veku. Približne 100 000 z nich by mohlo stále žiť, keby im bola ihneď po náhlom zastavení obehu poskytnutá adekvátna pomoc. Nie, nemusí byť vysokoodborná. Vykonávaním resuscitácie nemôžete urobiť nič zlé. Jediná vec, ktorá môže byť zlá, je neurobiť nič.

Slovensko sa už po ôsmykrát pripája k iniciatíve Dňa záchrany života. Organizátorom podujatia Svetového dňa záchrany života je Slovenská resuscitačná rada, ktorá sa snaží informovať verejnosť o dôležitosti poskytnutia resuscitácie a prvej pomoci ako aj o potrebe vedieť ju poskytnúť správne a účinne.

Cieľom tejto osvety je, že KPR poskytovaná rukami je jednoduchá, efektívna a môže byť vykonávaná kdekoľvek, kýmkoľvek, kedykoľvek. Veľa ľudí sa neodváži vykonávať KPR, pretože nevedia, čo robiť, alebo sa boja, že postihnutému človeku ublížia.

Kto nie je trénovaný v resuscitácii KPR stačí len použiť obe ruky a teda pomocou kompresií hrudníka realizovať 3 základné kroky.

  1. SKONTROLUJ ! Skontrolovať, či postihnutý akokoľvek reaguje a dýcha
  2. ZAVOLAJ ! Zavolať 112/155
  3. STLÁČAJ ! Stláčať rýchlo a intenzívne stred hrudníka do doby, kým dorazí profesionálna pomoc

Zdroj: https://www.erc.edu/about/restart