Skip to main content

AGEL Merea Vás pozýva na 1. medzinárodnú konferenciu o záchrannej zdravotnej službe pod názvom:

Nové výzvy pre záchrannú zdravotnú službu

Dátum konferencie:     23.-24. novembra 2023
Miesto realizácie:         NH Hotel Gate One, Ambrušova 7, 821 04 Bratislava

Konferencia pod záštitou hlavného odborníka pre záchranárstvo, Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof a Slovenskej resuscitačnej rady.
Vysokokvalitné prezentácie, výmena skúseností a poznatkov zozbieraných z viacerých krajín Európy budú jedinečnou inšpiráciou k podpore hľadania návrhov na riešenie súčasných problémov v Slovenskom záchranárstve.
Konferencie sa zúčastnia odborníci z domáceho i zahraničného prostredia. Nebude chýbať zastúpenie zo Slovenskej a Českej republiky, Poľska, Talianska, Dánska, Švédska, Nemecka či Rakúska.

Viac informácií o konferencii ako aj samotná registrácia účastníkov je už spustená.

Tešíme sa Vás !

Vedecký a organizačný tím AGEL Merea.